Konferencije

Snimka panel rasprave online vs. offline novina... (09:20 - 11:22)

9836

WEBinars

Webinar 4 (15.01.2015.) o među-predmetnom kuri... (09:55 - 10:46)

13091

CUC 2020

CUC 2020 - Wayne Holmes - AI and Education. (10:18 - 11:30)

1510