Upute za brzi početak dodavanja sadržaja u sustav

Dokument sa ekranskim prikazom pojedinih koraka moguce je preuzeti ovdje

Korak 1: Kreiranje javne videoteke

Potrebno je odabirati izbornik «Medijski sadržaj» te «Videoteke» kako bi se otvorilo sučelje za pregled i dodavanje novih videoteka u sustav. Unutar cjeline «Nova videoteka» potrebno je unijeti podatke «Naslov» (preporuča se naziv ustanove koja će koristiti navedenu videoteku) te «Opis» koji će sadržavati proizvoljni opis iste. Odabirom gumba «Dodaj videoteku», navedena se kreira i dodaje u popis videoteka.

Nakon kreiranja videoteke, potrebno ju je odabrati iz popisa videoteka kako bi se otvorilo sučelje sa dodatnim mogućnostima administracije videoteke. Kako bi videoteka bila javno dostupna korisnicima, potrebno je označiti kvačicu «Javno dostupna» te spremiti izmjene.

U videoteci se može nalaziti sam medijski sadržaj, ali i medijske cjeline podjeljene u video pakete. Zbog lakše preglednosti i organizacije medijskog sadržaja potrebno je dodati video paket sa nazivom ustanove.

Napomena: videoteku je potrebno dodati samo jednom te se navedena koristi prilikom dodavanja svog medijskog sadržaja navedenog u koracima 2-4.

 

Korak 2: Kreiranje video paketa

Potrebno je odabrati izbornik «Medijski sadržaj» te «Paketi VOD sadržaja» kako bi se otvorilo sučelje za pregled i dodavanje novih video paketa u sustav. Unutar cjeline «Novi paket» potrebno je unijeti podatke «Naslov» i «Opis». Ukoliko se radi o glavnom paketu u kojemu će se nalaziti sav sadržaj, potrebno je postaviti naslov koji odgovara nazivu ustanove. Za takav paket polje «Paket roditelj» potrebno je ostaviti kao nedefiniran. Svim paketima koji će se nalaziti unutar glavnog paketa potrebno je postaviti glavni paket kao paket roditelj. To je moguće odabirom naziva glavnog paketa iz padajućeg izbornika «Paket roditelj». Nakon unosa navedenih podataka potrebno je odabrati gumb «Dodaj paket» kako bi se navedeni kreirao i dodao u popis paketa.

Nakon kreiranja video paketa, potrebno je dodijeliti ga videoteci. Odabirom paketa iz popisa paketa otvara se sučelje za administraciju paketa. U polju «Videoteke» potrebno je odabrati videoteku kreiranu prema uputama u cjelini «Kreiranje javne videoteke» te snimiti podatke.

Kada su videoteka i pripadajući paketi spremni, moguće je započeti sa postavljanjem medijskog sadržaja na sustav.

Napomena: glavni video paket se dodaje samo jednom, dok se video paketi koji odvajaju medijski sadržaj u cjeline mogu dodavati proizvoljno (potrebno je da im je roditelj glavni video paket).

Korak 3: Dodavanje autora

Prije dodavanja sadržaja potrebno je provjeriti jesu li autori samog sadržaja dodani u sustav. To je moguće odabirom izbornika «Medijski sadržaj» te «Popis autora». Ukoliko se unosom imena autora u tražilicu navedeni ne pojavljuje, potrebno je dodati ga pomoću sučelja «Novi autor». Unosom imena i prezimena autora te odabirom gumba «Dodaj autora» navedeni se sprema u sustav te dodaje na popis.

 

Korak 4: Dodavanje medijskog sadržaja

Potrebno je odabrati izbornik «Medijski sadržaj» te «Unos sadržaja» kako bi se otvorilo sučelje za dodavanje novog medijskog sadržaja u sustav. Unutar cjeline «Video datoteka» potrebno je odabrati gumb «Choose file» kako bi se odabrao video sadržaj koji će se postaviti na sustav. Odabirom gumba «Upload» počinje slanje sadržaja na sustav. Unutar cjeline «Osnovni parametri» potrebno je unijeti naslov i opis medijskog sadržaja. U padajućem izborniku «Kategorija» potrebno je odabrati odgovarajuću kategoriju medijskog sadržaja. Unutar sučelja «Autori» potrebno je dodati autore medijskog sadržaja.

Nakon što je video poslan sustavu, unutar cjeline «Odabir slike» generirati će se slike od kojih će biti potrebno odabrati jednu koja će predstavljati navedeni medijski sadržaj.

Nakon popunjavanja svih navedenih podataka, potrebno je odabrati gumb «Dodaj» kako bi se navedeni sadržaj pohranio u sustav.

Nakon pohrane medijskog sadržaja, isti je potrebno dodijeliti videoteci te video paketu. Odabirom izbornika «Medijski sadržaj» te «Pregled sadržaja» pojavljuje se popis pohranjenog sadržaja. Potrebno je odabrati medijski sadržaj koji je pohranjen kako bi se otvorilo sučelje za administriranje istog.

Unutar cjeline «Paketi i videoteke» potrebno je odabrati VOD paket i videoteku koji su dodani u prethodnim koracima te snimiti podatke.

Klijentske specifikacije i aplikacije

 • Web aplikacija
  • Adobe Flash Player 9.0.115+, Chrome 30+, Firefox 20+, Safari 3+, Internet Explorer 9+, Opera 12+
   

Zahtjev za korištenjem usluge

Pristup upravljačkom (back-end) sučelju je moguć nakon popunjavanja zahtjeva. Istom mogu pristupiti samo djelatnici ustanove članice CARNET-a (vaš hrEduPersonAffiliation  atribut  unutar pripadajućeg AAI@EduHr  imenika je "djelatnik") nakon uspješne prijave. Nakon što je zahtjev odobren, podnositelj zahtjeva će dobiti pravo pristupa upravljačkom sučelju sa ulogom Glavnog administratora na ustanovi sa mogućnošću određivanja razine prava pristupa svim drugim korisnicima pripadajuće ustanove kao i pristup svim ostalim zadanim (default) dijelovima (podsustavima) ovog sučelja. Za korisnike koje trebaju pristup upravljačkom sučelju, a nemaju status djelatnika, trebaju poslati službeni dopis na adresu iptv@carnet.hr.

[LINK NA ZAHTJEV]

Prijava problema

Za prijavu problema potrebno je ispuniti obrazac dostupan ovdje. Nakon ispunjavanja obrasca zaprimit ćete poruku od našeg ticketing sustava. Stručni suradnik iz tima za podršku javit će vam se obično unutar jednog radnog dana.

Prijava na sustav i autorizacija

Prijava na korisničko i upravljačko sučelje obavlja se korištenjem SSO pristup kroz centralni sustav autorizacije hrvatske obrazovne zajednice (AAI@EduHr). Korisnički račun unutar CARNET Meduze usluge stvara se nakon prve prijave na korisničko sučelje. Za korisničke i demografske podatke, koje je moguće uređivati upravljačkim sučeljem, preuzimaju se podaci vezani uz korisnikov elektronički identitet unutar AAI@EduHr. Korisnički je račun unutar CARNET Meduze usluge je valjan do isteka valjanosti korisnikovog AAI@EduHr računa.

Medijski sadržaj kojemu korisnik ima pristup kroz korisničko sučelje personaliziran je s obzirom na korisnikovu ustanovu (organizacijsku cjelinu) i ulogu koju korisnik obnaša u svojoj ustanovi.

Preporuke za pripremu i izradu sadržaja i prijenosa uživo

Kako biste mogli razviti nove video materijale za korištenje na sustavu potrebno je imati određenu opremu i uvjete. Ovisno o vrsti materijala, postoje različiti hardverski i softverski zahtjevi. U dokumentu dostupnome na poveznici možete pronaći preporučeni hardver i softver za kreiranje i obradu sadržaja. 

Fizička oprema koja Vam je potrebna za izradu video sadržaja je u osnovi računalo i kamera (ukoliko ćete raditi animirani sadržaj, ni kamera nije potrebna).

Programski alati su podijeljeni u skupine za obradu video materijala, za prijenos uživo (live stream) i za animaciju. U svakoj kategoriji je navedeno nekoliko opcija plaćenih i besplatnih alata. Svaki alat nosi određenu prednost i manu, pa je na Vama da odaberete što Vam najbolje odgovara prema Vašim mogućnostima i željama.

CARNET ne obvezuje korisnike da koriste navedeni softver i hardver, već je dokument izrađen kako bi Vam olakšao početak izrade sadržaja sa nekoliko preporuka: 

Preuzimanje dokumenta: 

Često postavljena pitanja

 1. Q: Koja je maksimalna veličina videa koji se može prenijeti (upload) na sustav? 

 2. A: 4GB

 3. Q: Zašto novi video sadržaj nije vidljiv na korisničkim sučeljima nakon što sam ga dodao (upload) u sustav?

 4. A: Video je potrebno dodijeliti u neki VoD paket(e). Nakon toga je potrebno taj VoD paket ili sam video dodijeliti nekoj videoteci. Nadalje, VoD paket se može dodijeliti korisniku ili koristiti kod grupnog unosa EPG događaja dok se s videotekom može odrediti dostupnost njenog sadržaja. Npr. javno dostupan, dostupan samo ustanovi ili dostupan samo djelatnicima ustanove. Shodno tome, samo javno dostupne videoteke su vidljive svima. Za pristup ostalim je potrebna prijava.

 5. Q: Koja je razlika između VoD paketa i videoteke?

 6. A: VoD paketi služe samo za grupiranje videa. Videoteke su sve što je vidljivo kad se klikne na svi zapisi u korisničkom sučelju (front end). Video se materijal grupira u pakete, dok se u videoteku mogu dodavati pojedinačni videi ili paketi i ono što je u odgovarajućim videotekama je na korisničkom sučelju. Videoteke trenutno nisu eksplicitno vidljive u aplikaciji na korisničkom sučelju (front end) nego se tamo nalazi samo skup svih videa kojima korisnik ima pristup preko videoteka.  Paketi su vidljivi i može im se pristupiti klikom na "Sadržaj", a zatim odabirom opcije "VoD paketi". Na kraju, VoD paket može biti dio videoteke, ali videoteka ne može biti dio VoD paketa.

 7. Q: Zašto ne mogu ubaciti (drag&drop) EPG događaj u raspored?

 8. A: Provjerite je li vremenski odsječak (time slot) veći ili jednak trajanju EPG događaja.
 9.  
 10. Q: Da li je moguće dodati prijenos uživo (live stream) kao EPG događaj nekog kanala?
 11. A: Moguće je. Potrebno je poduzeti iste radnje kao i kod običnog video sadržaja s time da je potrebno ručno podesiti vrijeme trajanja. Postavka se može naći na Administrativno sučelje -> Live streamovi -> Pregled streamova - uredi ikonica - Trajanje.
 12.  
 13. Q: Zašto ne mogu preuzeti video (download)?

 14. A: Korisnik mora biti prijavljen na sustav kako bi mogao preuzimati sadržaj. 

 15. Q: Kako ponovo prenijeti (upload) video i/ili ažurirati metapodatke?

  A: Prvo bi trebalo učiniti ažuriranje svih potrebnih podataka, npr. metapodataka, a tek onda, kao zadnji korak, uraditi upload video i spremiti promjene.

 16. Q: Dodao sam novi kanal, aktivirao ga, unio (grupni) EPG godađaj i izradio raspored, ali kanal nije vidljiv na korisničkom webu (front-endu)?

  A: Kako bi kanal postao vidljiv, potrebno ga je dodati u korisnički paket. Isto vrijedi i kod video materijala, odnosno videoteka. U ovom slučaju isti su definirani u admin sučelju -> Kanali -> Korisnički paket (https://meduza.carnet.hr/index.php/admin/kanali/paketi).

 17. Q: Da li je moguće koristiti video embedding/download za sadržaj unutar kategorije/VoD paketa Baltazar?

   

  A: Nije. Ovaj sadržaja je dostupan isključivo preko Meduze za prijavljene korisnike.

 18. Za video sadržaj s integriranog servisa "Portala Baltazar" nije moguće koristiti video embedding/download zbog posebnih autorskih prava, više informacija možete pronaći ovdje.

 19. Q: Mogu li mogu pristupiti ovoj usluzi preko IPv6 protokola?

  A: Da. CARNET Meduza u potpunosti podržava IPv6 protokol.

 20. Q: Što je MoD?

  A: Media on Demand je CARNET-ov servis koji ima zadaću pružiti svojim korisnicima unutar hrvatske znanstveno-istraživačke zajednice rješenja i savjete za primjenu višemedijskih tehnologija u svakodnevnom radu. Korisnici MoD-a su one ustanove ili pojedinci koji imaju potrebe za višemedijskom produkcijom odnosno za potporom u dizajnu, izgradnji i korištenju sustava za produkciju i distribuciju višemedijskih sadržaja.
  Usluge MoD sustava su prilagodba snimljenih materijala (audio, video) ili prezentacija (predavanja, seminara ...) te njihovo postavljanje na MoD portal na http://mod.carnet.hr kako bi im se moglo pristupiti putem Interneta.
  Čitav video sadržaj s MoD-a dostupan je na Meduzi. Ukoliko želite pogledati video koji Vas zanima s MoD-a, korištenjem tražilice možete naći video ili putem kategorija i paketa naći određene povezane video sadržaje.

 21. Q: Što je RoD?

  A: Radio on Demand servis CARNET-a ima zadaću pružiti svojim korisnicima unutar hrvatske znanstveno-istraživačke zajednice rješenja i savjete za primjenu višemedijskih tehnologija u svakodnevnom radu. Korisnici CARNET servisa su one institucije ili pojedinci koji imaju potrebe za višemedijskom produkcijom odnosno potrebe za potporom u dizajnu, izgradnji i korištenju sustava za produkciju i distribuciju višemedijskih sadržaja.
  Radio on Demand servisu pristupa se na http://rod.carnet.hr .

 22. Q: Što je CARNET-ov video portal Baltazar?

 23. A: CARNET-ov video portal Baltazar na adresi http://baltazar.carnet.hr sadrži cjelokupni pedagoško obrazovni program Zagreb filma.
  Sadržajima na Portalu Baltazar mogu pristupiti samo CARNET-ovi korisnici koji posjeduju elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr.
  Portal Baltazar je napravljen na open source platformi Mediacore koja je napisana u Pythonu, a svi video materijali su komprimirani H.264 kodekom koji se danas najviše koristi na webu. Za potrebe Portala Mediacore je lokaliziran i prevedeno je 465 fraza (1729 riječi). Prijevod je dostupan open source zajednici.
  Portal Baltazar ujedno je prilagođen i za mobilne platforme te koristi HTMLv5 player za prikaz sadržaja.
  Baltazar je kao i prethodni CARNET-ovi multimedijalni servisi, dostupan putem Meduze. Postoji zasebna kategorija vidljiva samo ulogiranim korisnicima. Kategoriji možete pristupiti ovdje.
  Za video sadržaj sa Portala Baltazar nije moguće koristiti video embedding i skinuti lokalno na računalo zbog posebnih autorskih prava, više informacija možete pronaći ovdje.

 24. Q: Što su Internet prijenosi (live streaming)?

  A: Internet prijenos (live stream) generički je naziv za tehnologiju prijenosa streaming audia i streaming videa (poznati i kao web-radio i web-tv). Označava prijem i istovremeno reproduciranje audio i video podataka putem računalne mreže.
  Tako je Internet prijenos ekvivalentan klasičnim prijenosima radijskog i televizijskog programa.

 25. Q: Što je Flash?

  A: Flash je alat koji dizajneri koriste za izradu prezentacija, aplikacija i ostalih sadržaja koje omogućuju interakciju s korisnicima. Moguće je izraditi vrlo bogate Flash aplikacije u koje možemo uključiti slike, zvukove, video i specijalne efekte.
  Prednost flasha je interakcija s korisnicima. Npr. kada korisnik klikne na neku tipku pojavi se određena slika i sl. To je samo jedna malena mogućnost. Flash video (FLV) nudi mogućnost nesmetanog gledanja video sadržaja u bilo kojem operacjiskom sustavu ili na bilo kojoj platformi (Microsoft, Apple, Sun, Linux, Unix, BSD i dr.). Jednostavnost gledanja video materijala za krajnje korisnike.
  Više informacija možete pronaći na službenim stranicama Adobe-a: Adobe.com

 26. Q: Kakva su autorska prava sadržaja na Meduzi?

  A: Vlasnik autorskih prava isključivo je kreator materijala. CARNET ne preuzima vlasništvo nad autorskim pravima.

  Q: Da li je moguć prikaz videa preko cijelog ekrana (full screen) na Android mobilnom uređaju?

  A: Prikaz videa preko cijelog ekrana trenutačno nije podržano, ali planira se implementirati u budućnosti.

  Q: Koji su podržani omjeri širine videa (aspect ratio) prilikom postavljanja na sustav (upload)?

  A: Trenutačno su podržani omjeri videa su 16:9 i 4:3. Ukoliko video koji se postavlja (upload) na sustav ima neki drugi omjer, sustav će ga postaviti u jedan od prethodno navedenih omjera.

 27. Q: Da li se Internet prijenosi odvijaju u realnom vremenu?

  A: Ne. Zbog ograničenja tehnologije (HLS) u normalnim uvjetima, internet prijenos kasni oko 30 sekundi do jednu minutu. Internet prijenos se prilikom gledanja dijeli na kratke isječke koji se prilikom prihvata na poslužitelju obrađuju, a zatim se prilikom gledanja s korisnikove strane sklapaju u neprekinuti video. Ovisno od kojeg isječka korisnik počinje preuzimati Internet prijenos toliko će biti kašnjenje.
  Detaljni opis tehnologije možete pronaći na sljedećoj poveznici: Link

 28. Q: Kolika je konkurentnost sustava za istovremeni pregled videa (VoD)?

  A: Konkurentnost sustava za pregled videa je 5000 istovremenih pristupa usluzi.

 29. Q: Kolika je konkurentnost sustava za istovremeni video prijenos (live streamove)?

  A: Konkurentnost sustava za live streamove je 3.000 istovremenih pristupa usluzi.

 

Administracija

Administracija sustava predstavlja interakciju rada aplikacije s bazom podataka. Sustav administracije podržava kreiranje različitih administratorskih i korisničkih profila s ograničenim ovlastima za pojedine komponente upravljačke platforme.

Korisnik s administratorskim pravima može preko administracije sustava upravljati korisničkim računima, korisničkim uređajima, grupama uređaja, medijskim sadržajem, kanalima, promotivnim elementima korisničke aplikacije, vizualnim elementima korisničke aplikacije, općim postavkama aplikacije, statističkih podatcima i obavijestima.

Kontrolna ploča čini prvi zaslon na koji ulazimo nakon log in-a u administraciju.

Kontrolna ploča daje brzi uvid u:

 • listu najnovijih sadržaja
 • listu najnovijih korisnika
 • generalne statističke podatke (ukupan broj korisnika, zapisa, kanala)

Lista najnovijih video zapisa sadrži naslov sadržaja, mail osobe koje je unijela video zapis, vrijeme uploada i status video zapisa u obliku tablice. Lista najnovijih korisnika prikazuje kronološki prikaz korisnika s korisničkim imenom i vremenom registracije. Također, postoji pregled ukupnog broja korisnika, videozapisa i kanala.

S lijeve strane nalazi se izbornik putem kojeg administrator može pristupiti podsustavima za upravljanje korisnicima, medijskom sadržaju, kanalima, rasporedu programa, promotivnom sadržaju, vizualnim karakteristikama, općim postavkama, pregledu statistike i obavijestima.

Podsustav za upravljanje korisničkim računima

Putem sustava za upravljanje korisnicima administrator ima pregled korisnika, organizacijskih cjelina i korisničkih uređaja.

Pregled korisnika daje popis korisnika u tablici. Broj rezultata, odnosno prikaza broja korisnika po stranici može se promijeniti u malom padajućem izborniku pri vrhu stranice do 100 korisnika po stranici. Korisnici se mogu i pretražiti u polju za pretragu s desne strane pri vrhu stranice.

Tablični pregled korisnika sadrži podatke o korisničkom imenu, prezimenu, organizacijskoj cjelini, ovlastima i uređaju. Administrator može podatke korisnika editirati ( klikom na ikonicu olovke s desne strane liste) ili ga može u potpunosti obrisati ( klikom na ikonicu kante s desne strane liste).

Administrator može obrisati nekoliko korisnika tako da ih obilježi u check box-u s lijeve strane korisnika i odabere opciju Obriši u podnožju.

Odabirom ikonice olovke s desne strane u tablici popisa korisnika administrator može uređivati korisničke podatke.

Administrator ima uvid u korisnikovu AAI@EduHr korisničku oznaku i može urediti lozinku za pristup sadržajima pod posebnim uvjetima, korisnikov email, organizacijsku cjelinu kojoj korisnik pripada i ulogu koju u njoj ima, jezik korisničke platforme te korisnikove demografske podatke (ime, prezime, spol, datum rođenja, OIB i mjesto stanovanja).

U podstavci za korisnička prava administrator može korisniku ograničiti broj registriranih uređaja i konkurentnih pristupa korisničkoj platformi te interaktivne mogućnosti koje korisnik ima na korisničkoj platformi (download sadržaja, pregled ranije emitiranog sadržaja, zaustavljanje i ponovno pokretanje emitiranog sadržaja i pristup video-on-demand sadržaju)

U podstavci za korisničke uređaje administrator ima uvid u korisnikove registrirane uređaje te može deaktivirati i ograničiti prava na pojedine uređaje, kao i ručno pridjeljivati nove uređaje korisniku.

U podstavci za vremenska ograničenja administrator može korisniku ograničiti pristup aplikaciji u određenim fiksnim ili periodičnim vremenskim intervalima (određeno vrijeme dana, određeni dani u tjednu ili period definiran do određenog datuma), kao i dodijeliti korisniku zabranu pristupa aplikaciji na neodređeno vrijeme. Vremenska zabrana pristupa aplikaciji može se odnositi na sve ili određene korisnikove uređaje.

U podstavci za IP ograničenja administrator može korisniku ograničiti pristup aplikaciji s određenih IP raspona. Zabrane IP raspona mogu se odnositi na ograničeni ili neograničeno vremensko razdoblje te na sve ili određene korisnikove uređaje.

U podstavci za korisničke pakete administrator može korisniku dodijeliti pravo pristupa odabranim paketima kanala na ograničeno ili neograničeno vremensko razdoblje za sve ili određene korisnikove uređaje.

U podstavci za sadržaje na zahtjev administrator može korisniku dodijeliti pravo pristupa odabranim videozapisima ili paketima videozapisa na ograničeno ili neograničeno vremensko razdoblje za sve ili određene korisnikove uređaje. U podstavci za posebna prava administrator može korisniku dodijeliti administratorska prava za pojedine podsustave upravljačkog sučelja za sve organizacijske cjeline, definirane organizacijske cjeline ili samo za organizacijsku cjelinu kojoj pripada sam korisnik.

Stranica Organizacijske cjeline daje pregled organizacijskih cjelina, tipova organizacijskih cjelina i vrste povezanosti unutar organizacijskih cjelina u obliku tab-a u zaglavlju.

Popis organizacijskih cjelina prikazan je u obliku tablice s nazivom cjeline, mjestom, tipom cjeline, maksimalnim dopuštenim brojem kanala, maksimalnim dopuštenim brojem videozapisa i brojem registriranih korisnika. Administrator može podatke organizacijskih cjelina editirati(klikom na ikonicu olovke s desne strane liste) ili može u potpunosti obrisati (klikom na ikonicu kante s desne strane liste).

Klikom na Nova organizacijska cjelina u okviru popisa organizacijskih cjelina mogu se unijeti podaci o nazivu cjeline, mjestu, tipu, postaviti ograničenja na sadržaj i ograničenja na uređaj za novu organizacijsku cjelinu.

Odabirom tab-a Tipovi organizacijskih cjelina mogu se dodavati, brisati i uređivati tipovi organizacijskih cjelina prikazani u tablici ili dodati novi tip gumbom Dodaj tip.

Odabirom ikonice olovke s desna u tablici popisa organizacijskih cjelina administrator može uređivati podatke organizacijskih cjelina.

Administrator može uređivati sljedeće podatke:

 • Izmjena naziva, tipa ili lokacije organizacijske cjeline
 • Ograničenja na sadržaj - ograničenje dopuštenog broja kanala i videozapisa za organizacijsku cjelinu
 • Ograničenja na uređaje - ograničenje dopuštenog broja registracija uređaja za pojedine tipove uređaja
 • Grupe uređaja - popis segmentiranih grupa uređaja iz organizacijske cjeline

Popis korisničkih uređaja prikazan je u obliku tablice s identifikacijskim brojem, vlasnikom, tipom uređaja i statusom aktivnosti korisnika. Broj rezultata, odnosno prikaza broja korisničkih uređaja po stranici može se promijeniti u malom padajućem izborniku pri vrhu stranice do 100 korisničkih uređaja po stranici. Korisnički uređaji se mogu pretraživati u polju za pretragu s desne strane pri vrhu stranice.

Administrator može podatke korisničkih uređaja editirati(klikom na ikonicu olovke s desne strane liste) ili ih može u potpunosti obrisati (klikom na ikonicu kante s desne strane liste).

Odabirom ikonice olovke s desna u tablici popisa uređaja administrator može uređivati podatke korisničkih uređaja.

Administrator može uređivati sljedeće podatke:

 • Osnovni podaci - uređivanje korisničkih prava za korisnički uređaj
 • Vremenska ograničenja - ograničenje pristupa aplikaciji korisničkom uređaju na fiksno ili periodično vrijeme
 • IP ograničenja - ograničenja pristupa aplikaciji s određenih IP adresa korisničkom uređaju u određenom periodu
 • Korisnički paketi - dodjela pristupa paketima kanala korisničkom uređaju na određeno ili neodređeno vrijeme
 • Sadržaji na zahtjev - dodjela pristupa video zapisima ili paketima videozapisa korisničkom uređaju na određeno ili neodređeno vrijeme

Popis grupa uređaja prikazan je u obliku tablice s nazivom grupe uređaja, organizacijskom cjelinom, brojem uređaja. Administrator može ukloniti uređaj (klikom na križić s desne strane liste).

Broj rezultata, odnosno prikaza broja grupa uređaja po stranici može se promijeniti u malom padajućem izborniku pri vrhu stranice do 100 rezultata po stranici. Grupe uređaja se mogu pretražiti u polju za pretragu s desne strane pri vrhu stranice.

Moguće je dodati novu grupu uređaja upisivanjem naziva nove grupe, odabirom organizacijske cjeline i klikom na opciju Dodaj u podnožju stranice.

Unutar segmentirane grupe uređaja administrator može klikom na naziv određene grupe:

 • Urediti naziv grupe
 • Učiniti grupnu aktivaciju i deaktivaciju uređaja u grupi
 • Urediti listu uređaja u grupi

Podsustav za upravljanje medijskim sadržajem

Podsustav Medijskog sadržaja daje pregled sadržaja, mogućnost unosa sadržaja, integraciju s vanjskim sustavima, popis autora, opisne elemente, pakete VOD sadržaja i videoteke.

Popis medijskog sadržaja prikazan je u obliku liste s prikazom video sadržaja, nazivom, jedinstvenim referentnim identifikacijskim brojem, datumom objave, kategorijom i trajanjem. Administrator može pretražiti medijski sadržaj u polju za pretragu s lijeve strane pri vrhu stranice.

Administrator može medijski sadržaj obrisati (klikom na ikonicu kante s desne strane liste) ili može obrisati nekoliko medijskih sadržaja tako da ih obilježi u check box-u s lijeve strane svakog pojedinačnog sadržaja i odabere opciju Obriši ( klikom na ikonicu kante s desne strane liste) u zaglavlju ili opciju Obriši u podnožju.

Medijski sadržaj se može poredati prema ID-u, datumu, naslovu, kategoriji ili trajanju odabirom kriterija za sortiranje ispod polja za pretragu.

Klikom na naziv pojedinog medijskog sadržaja otvara se zaslon putem kojeg administrator može editirati podatke pojedinog medijskog sadržaja.

Podaci koje je moguće editirati su:

 • Promjena video datoteke
 • Promjena naslovne slike
 • Aktivacija/deaktivacija sadržaja i postavljanje promocije
 • Promjena naslova, opisa, kategorija, tipa, žanrova, autora i razreda sadržaja
 • Postavljanje sadržaja u pakete ili videoteke
 • Promjena vremena dostupnosti sadržaja
 • Dodavanje prijevoda
 • Dodavanje podnaslova
 • Postavljanje sadržaja na 360 video tehnologiju. Više detalja

NAPOMENA: ukoliko se sadržaj oznaci kao 360 video, on će automatski pripadati kategoriji "360 video".

Odabirom unosa sadržaja unutar izbornika medijskog sadržaja moguće je dodati medijski sadržaj u nekoliko jednostavnih koraka:

 • odabir datoteke (Meduza koristi isključivo MP4 format video sadržaja s H.264 video kodekom, upute za transkodiranje)
 • odabir pregenerirane slike ili upload nove slike
 • unos naslova, opisa, kategorije i ostalih postavki

 

Podsustav za integraciju s vanjskim sustavima omogućava unos, pregled i uređivanje videozapisa s vanjskih sustava. Podržana je integracija s CARNET Media on Demand sustavom, Baltazar video portalom, Adobe Connect Pro sustavom i YouTube-om.

Stavka za CARNET Media on Demand sustav sadrži listu medijskog sadržaja uvezenog iz CARNET-ovog Media on Demand sustava i uvoz novog medijskog sadržaja putem gumba na vrhu.

Stavka za Baltazar sustav sadrži listu medijskog sadržaja uvezenog iz CARNET-ovog Baltazar medijskog portala i uvoz novog medijskog sadržaja putem opcije na vrhu.

Stavka za Adobe Connect Pro sustav sadrži listu medijskog sadržaja uvezenog iz CARNET-ovog Adobe Connect Pro sustava i uvoz novog medijskog sadržaja putem gumba na vrhu.

Stavka za YouTube sadrži listu medijskog sadržaja uvezenog s YouTube-a i omogućuje unos novog pojedinačnog sadržaja putem linka na YouTube video ili unos paketa video sadržaja putem linka na YouTube playlistu.

Popis autora prikazan je u obliku tablice s prikazom imena i brojem video sadržaja. Administrator može pretražiti medijski sadržaj u polju za pretragu s lijeve strane pri vrhu stranice. Broj rezultata, odnosno prikaza broja rezultata po stranici može se promijeniti u malom padajućem izborniku pri vrhu stranice do 100 rezultata po stranici. Autori se mogu pretražiti u polju za pretragu s desne strane pri vrhu stranice.

Administrator može podatke autora editirati (klikom na ikonicu olovke s desne strane liste) ili ih može u potpunosti obrisati (klikom na ikonicu kante s desne strane liste).

Moguće je dodati novog autora unošenjem imena autora i klikom na gumb Dodaj autora.

Unutar opisnih elemenata moguće je:

 • Uređivanje kategorija
 • Uređivanje tipova sadržaja
 • Uređivanje žanrova
 • Uređivanje razreda sadržaja

Kod uređivanja kategorija omogućeno je definiranje naziva, opisa i boje koja se odnosi na EPG događaje u rasporedu. Kod uređivanja tipova, žanrova i razreda omogućeno je definiranje naziva i opisa.

Administrator može editirati kategorije, tipove sadržaja, žanrove i razrede (klikom na ikonicu olovke s desne strane liste) ili ih u potpunosti obrisati (klikom na ikonicu kante s desne strane liste). Pretraga je omogućena poljem za pretragu s lijeve strane pri vrhu stranice. Broj rezultata po stranici može se promijeniti u malom padajućem izborniku pri vrhu stranice do 100 rezultata po stranici.

Stavka ‘Paketi VOD sadržaja’ sadrži listu paketa videozapisa s uvidom u broj videozapisa unutar svakog paketa i omogućuje dodavanje novog paketa na lijevoj strani ekrana. Pri dodavanju novog paketa moguće je definirati naslov, opis, postavke aktivnosti i promocije, razred i datoteku za naslovnu sliku paketa.

Pri uređivanju paketa dozvoljene su mogućnosti:

 • Promjene naslova, opisa, razreda, aktivnosti i promocije paketa
 • Promjene naslovne slike paketa
 • Definiranje videoteka unutar kojih su vidljivi videozapisi iz paketa
 • Uređivanje liste videozapisa u paketu
 • Uređivanje vremena dostupnosti paketa
 • Dodavanje lokaliziranog naslova i opisa paketa

Stavka ‘Videoteke’ sadrži listu videoteka s uvidom u broj videozapisa i paketa unutar svake videoteke i omogućuje dodavanje nove videoteke na lijevoj strani ekrana. Pri dodavanju nove videoteke moguće je definirati naziv, opis i organizacijske cjeline i vrste povezanosti s organizacijskim cjelinama za koje će videozapisi i paketi videozapisa unutar videoteke biti vidljivi na korisničkom sučelju aplikacije.

Pri uređivanju videoteke mogući su:

 • Promjena naslova i opisa videoteke
 • Dodavanje videoteke u jednu, više ili sve organizacijske cjeline za jednu, više ili sve djelatnosti unutar organizacijske cjeline
 • Uređivanje liste videozapisa unutar videoteke
 • Uređivanje liste paketa unutar videoteke

Podsustav za upravljanje live streamovima

Pregled streamova Odabirom opcije „Pregled streamova“ omogućava Vam pregled svih definiranih streamova. Streamove možete jednostavno pretraživati upisivanjem naziva streama u polje „Pretraži“ ili ih možete pronaći u tablici gdje su Vam dostupni i ostali podaci o streamovima poput naslova, URL-a, trajanja i opcije je li stream aktivan ili neaktivan. Odabrani stream možete mijenjati ili ga u potpunosti obrisati.

Odabirom opcije „Novi stream“ otvorit će vam se forma za kreiranje novog streama. U polje „URL“ upisujete URL streama koji dohvaćate s poslužitelja. Opcionalno odaberite sliku koja će se pojaviti kao naslovna slika Vašeg streama. Unesite naziv streama u polje „Naslov“ i upišite željeni opis u polje „Opis“. Trajanje streama nije potrebno odrediti osim ako stream želite postaviti unutar nekog kanala. Označite polje „Aktivan“ ukoliko želite da stream bude vidljiv, a zatim odaberite „Spremi“. Sav live stream sadržaj će automatski pripadati kategoriji "Live streams". Ukoliko želite događanje streamati putem CARNET-ovih poslužitelja pogledajte upute:
Podešavanje aplikacija za prijenos uživo: link

Podsustav za upravljanje kanalima

Podsustav za upravljanje kanalima omogućava pregled kanala, dodavanje novog kanala, pregled i uređivanje korisničkih paketa

Popis kanala prikazan je u obliku tablice s nazivom kanala, statusom aktivnosti, dozvolom mobilne i radijske mreže. Broj rezultata, odnosno prikaza broja kanala po stranici može se promijeniti u malom padajućem izborniku pri vrhu stranice do 100 kanala po stranici. Kanali se mogu pretraživati u polju za pretrage s desne strane pri vrhu stranice.

Administrator može podatke kanala editirati (klikom na ikonicu olovke s desne strane liste) ili ih u potpunosti obrisati (klikom na ikonicu kante s desne strane liste). Moguće je obrisati nekoliko kanala tako da ih se obilježi u check box-u s lijeve strane pojedinog kanala i odabere opcija Obriši u podnožju.

Odabirom ikonice olovke s desna u tablici popisa kanala administrator može uređivati podatke kanala; izmijeniti naziv kanala, učiniti ga aktivnim, dati dozvolu za mobilne i radijske mreže.

Pregled korisničkih paketa prikazan je u tablici s naslovom korisničkog paketa i brojem kanala. Broj rezultata, odnosno prikaza po stranici može se promijeniti u malom padajućem izborniku pri vrhu stranice do 100 paketa kanala po stranici. Korisnički paketi se mogu pretražiti u polju za pretragu s desne strane pri vrhu stranice.

Administrator može podatke korisničkih paketa editirati (klikom na ikonicu olovke s desne strane liste) ili ih u potpunosti obrisati (klikom na ikonicu kante s desne strane liste).

S desne strane popunjavanjem forme administrator može dodati novi korisnički paket unošenjem podataka o nazivu, opisu, aktivnosti, dostupnosti, organizacijskoj cjelini i povezanosti s organizacijskom cjelinom.

Odabirom ikonice olovke s desna u tablici paketa kanala administrator može uređivati podatke paketa kanala.

Administrator može uređivati sljedeće podatke:

 • Promjena naslova i opisa korisničkog paketa kanala
 • Dodavanje paketa kanala u jednu, više ili sve organizacijske cjeline za jednu, više ili sve djelatnosti unutar organizacijske cjeline
 • Uređivanje liste kanala u korisničkom paketu

Podsustav za planiranje programa

Podsustav za planiranje programa sadrži stavke za pregled, unos EPG događaja i stavku za izradu rasporeda.

Popis EPG događaja čine svi EPG događaji svih kanala sadrže naslov, kategoriju i trajanje EPG događaja te poveznicu na pripadajući kanal i pripadni videozapis.

Kod dodavanja novog EPG događaja administrator odabire videozapis koji želi dodati kao EPG događaj i kanal na koji želi dodati EPG događaj. Pri odabiru videozapisa automatski se postavljaju naslov, opis, kategorija i razred novog EPG događaja na pripadajuće vrijednosti odabranog videozapisa. Administrator može izmijeniti svaku od tih vrijednosti za novi EPG događaj. Administrator također može dodati naslovnu sliku za događaj i definirati vrijeme dostupnosti, lokalizirani naslov i opis. Ako administrator ne postavi naslovnu sliku za EPG događaj, kod prikaza događaja na korisničkoj platformi koristit će se naslovna slika pripadnog videozapisa.

Podržan je i grupni unos EPG događaja odabirom paketa videozapisa i pripadajućeg kanala. Kod grupnog unosa sve vrijednosti novih EPG događaju postavljaju se na pripadajuće vrijednosti videozapisa iz odabranog paketa.

Planiranje rasporeda programa na kanalima obavlja se kroz kalendar koji podržava dodavanje EPG događaja drag-and-drop načinom. S lijeve strane zaslona administrator prvo odabire kanal za koji želi uređivati raspored. Nakon odabira kanala pojavljuje se lista EPG događaja na pripadnom kanalu. Administrator može filtrirati listu EPG događaja korištenjem tražilice koja omogućuje pretraživanje po naslovu i kategoriji događaja. EPG događaji na listi s lijeve strane i unutar rasporeda s lijeve strane označeni su bojama ovisno u koje kategorije pripadaju. Administrator može popuniti raspored za pojedini dan ili tjedan slučajnim generiranjem iz liste dostupnih EPG događaja. Administrator može izvesti odabrani raspored u XMLTV formatu ili uvesti raspored pomoću prethodno generirane XMLTV datoteke.

Držanjem strelice miša iznad pojedinog EPG događaja na rasporedu s desne strane zaslona administrator ima uvid u detalje o EPG događaju koji uključuju naslov, naslovnu sliku i planirano vrijeme emitiranja. Nakon povlačenja EPG događaja iz liste s lijeve strane zaslona u kalendar s desne strane zaslona dodani EPG događaj automatski će se spojiti na kraj prethodnog EPG događaja ako je razmak između kraja emitiranja prethodnog događaja i početka emitiranja dodanog događaja manji od 5 minuta. Nije dopušteno istovremeno emitiranje dvaju EPG događaja. EPG događaji se mogu ukloniti iz rasporeda klikom na pripadajući događaj unutar kalendara.

Podsustav za slanje obavijesti

Podsustav za slanje obavijesti omogućava postavljanje nove obavijesti kroz popunjavanje forme.

Omogućen je:

 • odabir svih (klikom na check box) ili pojedinačnih korisnika (unosom korisničkih imena željenih korisnika),
 • odabir korisnika prema dostupnim demografskim podatcima (spolu, dobi ili mjestu stanovanja),
 • odabir prema aktivnim interaktivnim uslugama,
 • odabir prema aktivnoj usluzi dohvata sadržaja na zahtjev,
 • odabir korisnika prema pripadajućoj organizacijskoj cjelini.

Obavijest se objavljuje klikom na gumb Objavi.