« »
00:00 00:30 01:00 01:30 02:00 02:30 03:00 03:30 04:00 04:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00
ISABS 2009 - Henry Lee - Genetic markers in resolution of cold cases
CUC 2016 - Novi način korištenja tehnologije; učionice budućnosti iz prakse
CUC 2016 - Siguran put do škole uz pomoć slobodne karte svijeta
Anatomija otoka 2013. - Boris Čargo - Urbanizam antičke Ise (Issa) - početak planirane gradnje u Hrv
CUC 2016. - Istražujem, zapisujem i dijelim jer kemija je svugdje oko nas
sys.trek 2016 - uvodno predavanje
Anatomija otoka 2016. - Fritz Richter - Autonoman razvoj otoka Visa
DORS/CLUC 2013 - Security tips and tricks, part 0x01
Tjedan cjeloživotnog učenja 2013. - Dodjela nagrada
Kulendayz 2014. - Ognjen Bajić, Ivan Kardum - Visual Studio ALM
Three Years of Happiness (HUJAK community keynote) Branko Mihaljević, Stjepan Matijašević, Hrvoje Đu
CUC 2016 - Stavovi učenika o upotrebi online alata u usvajanju znanja
Tefko Saracevic
DORS/CLUC 2013 - Kako testiramo MediaWiki
sys.trek 2015: Green IT
DORS/CLUC 2016 - Civilno hakiranje
DORS/CLUC 2014. - Zašto, kako i što od tehnologija otvorenog koda koristimo u razvoju?
ISABS 2009 - Henry Lee - Genetic markers in resolution of cold cases
sys.trek 2016 - uvodno predavanje
ISD 2014 - Keynote Address 1, Prof. Marite Kirikova (Latvia)
Develop the right way with S-CASE – Marin Orlić
Kako pisati bolje i efikasnije - savjeti za sve / Dario Jazbec Hrvatin
E-medica 2016. subota 2. dio
Javantura Zagreb 2014 - dvorana B - 3. dio
Dalmacija nakon Prvog svjetskog rata
Oracle Academy & Java – Darko Jureković
DORS/CLUC 2013 - Lightning talks
DORS/CLUC 2013 - Breaking chains, buildin bridges
DORS/CLUC 2016 - Civilno hakiranje
sys.trek 2015: Linux tečaj
Korado Korlević - Zemlja, Istra i Kvarner - prošlih 650 i budućih 250 milijuna godina
Summative workshop - ISE za kraj, a kraja nema 1. dio
Anatomija otoka 2014. - Završna rasprava - Okrugli stol (pre)živjeti na otoku
Webinar 20 (28.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
CARNet webinar: Korištenje web kolaboracijskog alata Connect
Webinar 11 (22.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 10 (20.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 24 (30.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 10 (20.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Kako sudjelovati u Eratostenovom eksperimentu i osvojiti nagrade?
Webinar: Kako uspješno napisati esej na državnoj maturi - 15.05.2012.
Webinar 13 (23.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Primjena web 2.0 alata i besplatnih programa u nastavi
CARNet webinar: "Od čega se sastoji svemir?" - prof.dr.sc. Ivica Puljak, 30.1.2014.
Webinar 29 (04.02.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
ELA 2005 promo film
NISpuSŠ webinar
CARNet webinar: Korištenje web kolaboracijskog alata Connect
Webinar 12 (22.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 15 (26.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
ELA - Završna radionica 1/3
Webinar 8 (19.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 17 (27.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
ELA - Završna radionica 3/3