« »
00:00 00:30 01:00 01:30 02:00 02:30 03:00 03:30 04:00 04:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00
DORS/CLUC 2014. - Living in the Free Software Society
AMORES - Proglašenje pobjednika međunarodnog natjecanja i zatvaranje projekta
DORS/CLUC 2016 - Where are women in Fedora?
Anatomija otoka 2014. - Veni Marinković - Mogućnost revitalizacije i razvoja dalmatinskog otočja
Hrvatska meteorska mreža
Javna rasprava o novim prijedlozima zakona 24.svibnja 2011. 2/2
Tefko Saracevic
Kulen dayz 2016 - T. Kaniski - Hyper-V: Najbolje prakse
CUC 2016 - Mogu li besplatne igre na tabletima potaknuti učenike na učenje
Assessing a Human Mediated Current Awareness Service - Željko Carevic ISI 2015
CUC 2016 - Enabling better productivity in the school
DORS/CLUC 2016 - LibreOffice moves online
Anatomija otoka 2014. - Saša Poljanec-Borić, Ivana Ferić, Ivo Turk - Turistička kvaliteta i otočna n
The Internet of (Lego) Trains – Johan Janssen, Ingmar van der Steen
sys.trek 2016 - uvodno predavanje
ISD 2014 - Keynote Address 1, Prof. Marite Kirikova (Latvia)
CUC 2015 - Film konferencije
Kulen dayz 2016 - B. Busic - How to draw pixelized pokemons using SASS maps
Anatomija otoka 2016. - Ana Marija Jakas, Julije Domac - Šćedro
Apache Spark revolution – what’s it all about? – Petar Zečević
Apache Spark revolution – what’s it all about? – Petar Zečević
CUC 2016 - Uporaba mobilne ankete pomoću Google obrazaca
DORS/CLUC 2014. - Osmocom.org – Mobilna komunikacija otvorenog koda
Dani karijera 2016. - Panel diskusija s poslodavcima
Go6 Institute & mobile IPv6 deployment in Slovenia & Mobile and IPv6 in Slovenia, Jan Zorz, Go6
Anatomija otoka 2013. - Boris Čargo - Urbanizam antičke Ise (Issa) - početak planirane gradnje u Hrv
Anatomija otoka 2016. - Marijana Belaj, Tomislav Oroz - Izloženost Jugu
CUC 2016 - Pametnije bez ili sa Pametnicom?
CUC 2016 - Microsoft CSP - Cloud Solution Provider
Investicijski plan za Europu-prilika za Hrvatsku 1
Webinar 5 (16.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 29 (04.02.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Informativni webinar - edukacija e-Skole
Webinar 9 (20.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 10 (20.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
CARNet webinar: "Od čega se sastoji svemir?" - prof.dr.sc. Ivica Puljak, 30.1.2014.
E - portfolio i personalizirani virtualni prostori za učenje
Webinar 20 (28.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Eratostenov eksperiment uz ISE scenarije učenja: Suvremeno podučavanje mjerenja opsega Zemlje
Webinar 26 (02.02.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
CARNet webinar: "Od čega se sastoji svemir?" - prof.dr.sc. Ivica Puljak, 30.1.2014.
Webinar: Kako uspješno napisati esej na državnoj maturi - 15.05.2012.
Webinar 17 (27.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar: Razvoj digitalnih obrazovnih sadržaja i primjeri dobre prakse
Webinar: Razvoj digitalnih obrazovnih sadržaja i primjeri dobre prakse 21.04.2015.
CARNet webinar: "Javni poziv školama za sudjelovanje u projektu e-Škole" , 19.12.2014.
Eratostenov eksperiment uz ISE scenarije učenja: Suvremeno podučavanje mjerenja opsega Zemlje
Webinar 25 (02.02.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
CUC 2020 - T. Horvatić - Nastava engleskoga jezika u moru IKT alata
CUC 2020 - M. Đuričić, K. Grgić Noršić, M. Omrčen - Kako olakšati nastavu
CUC 2020 -T. Kotnik, D. Runje, M. Trošelj - Interaktivna izlaganja AI
CUC 2020 - S. Vuk. - Učenje na daljinu,škola na mjestu
CUC 2020 - K. Pugelj - HP Security Solutions
CUC 2020 - I. Lipanović - First lego liga - naše iskustvo tijekom pandemije
CUC 2020 - L. Skalnik - Ocijeniti nije lako-ne može to svatko
CUC 2020 - V. Škreb Salamunić - Vrednovanje aktivnosti u online nastavi
CUC 2020 - A. Prskalo Maček - e-Škole - predstavljanje projekta
CUC 2020 - G. Štivčević, S. Perić - Digitalne pridošlice vs digitalni urođenici
CUC 2020 - A. Marinić, D. Toljanić - Špageti za dvoje
CUC 2020 - K. Rismondo - Istraživački projekt "Intervencija" na Loomenu
CUC 2020 - T. Bundara - COVID-19<4Cs+AI
CUC 2020 - A. Prskalo Maček - e-Škole - predstavljanje projekta
CUC 2020 - R. Pintar, B. Knežević - Snimanje video lekcija
CUC 2020 - V. Žadanj - Umjetna inteligencija, učenje i poučavanje
CUC 2020 - I. Ružić - ARTIE umjetna inteligencija u osnovnoškolskom obrazovanju
CUC 2020 - Otvaranje
CUC 2020 - T. Horvatić - Nastava engleskoga jezika u moru IKT alata
CUC 2020 - E. Veža, D. Mrkonjić - Vrijeme za online kviz
CUC 2020 - S. Vuk. - Učenje na daljinu,škola na mjestu
CUC 2020 - I. Peruš; I. Sirovica -Fotografijom do spoznaja u fizici i matematici
CUC 2020 - K. Bilić Meštrić; J. Maravić - Komparativni pregled rezultata
CUC 2020 - A. Capan, T. Borković - U potrazi za svetim gralom online nastave
CUC 2020 - I. Borić - Vrednovanje uz pomoć Google Classroom rubrika
CUC 2020 - I. Gregurec - Iz dnevnika malog Ivice
CUC 2020 - A. Momčilović - Nacionalni AI kapital i zatvaranje konferencije
CUC 2020 - M. Kovačić, I. Piskač - SWOT analiza za početnike
CUC 2020 - N. Ratković, Ž. Cvitković-Đone, B. Rumenović - Koncept online nastave
CUC 2020 - L. Šverko - AI u projektnom radu
CUC 2020 - Otvaranje
CUC 2020 - V. Kokanović, A. Jagodar - Izazovi višestrukih pismenosti
CUC 2020 - T. Stipančić, L. Koren - Interaktivno učenje
CUC 2020 - D. Pavušin - Pametna učionica
CUC 2020 - T. Ređep, T. Leček - Prošireno o proširenoj stvarnosti
CUC 2020 - A. Mamužić, Ž. Ćaleta Car - Weebly i ClassDojo u razrednoj nastavi
CUC 2020 - Markulin, Lojen, Mandarić, Šupica - Predstavljanje mobilnih timova
CUC 2020 - G. Štivčević, S. Perić - Digitalne pridošlice vs digitalni urođenici
CUC 2020 - M. Povalec - Vrednovati kako, pita se svatko, sada je lako