« »
00:00 00:30 01:00 01:30 02:00 02:30 03:00 03:30 04:00 04:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00
sys.trek 2015: Elektronički certifikati 101
DORS/CLUC 2016 - Becoming Part of the Fedora Community
sys.trek 2015: Novosti u sustavu AAI@EduHr
IXP Manager: a provisioning system for IXPs, Nick Hilliard, INEX, IE
Korado Korlević - Zemlja, Istra i Kvarner - prošlih 650 i budućih 250 milijuna godina
sys.trek 2016 - Javno dostupni servisi - početak jednog divnog DRDoS napada
10 dana astronomije 2016 - Otvaranje
Javantura Zagreb 2014 - dvorana B - 3. dio
David Bawden
9. predavanje - 1. dio
DORS/CLUC 2013 - Projekt razvoja digitalnih kompetencija
Anatomija otoka 2016. - H. Kobayashi - Autohtona arhitektura agilna tehnologija
Replication with MongoDB - what could go wrong… - Philipp Krenn
sys.trek 2016 - CN MM usluge za sistemce - više posla ili rasterećenje?
DORS/CLUC 2016 - The long way to empower people to control technology
DORS/CLUC 2016 - Iskustva u korištenju GITLaba
8. predavanje - 1. dio
Ionic framework in production environment – Stjepan Žužul
CUC 2016 - Važnost monitoriranja kvalitete unutarnjeg zraka
sys.trek 2015: Planiranje Wi-Fi mreža, analiza spektra i 802.11 (Wi-Fi) komunikacije
ISABS 2009 - Richard Roberts - Impact of DNA on research and forensics–a personal perspective
DORS/CLUC 2013 - Dvostruko više za upola manje u državnom IT-ju
Jeayeon Byun; Stephan Büttner; Christiane Behnert; Maximilian Kautetzky; Isabelle Dorsch; Thomas Wil
Kako do WordPress aplikacije uz React i REST API / Matej Bošnjak
Snimka panel rasprave online vs. offline novinarstvo
Anatomija otoka 2013. - Boris Čargo - Urbanizam antičke Ise (Issa) - početak planirane gradnje u Hrv
CUC 2016 - Primjena OneNote for Classroom iz paketa Office 365
Tjedan cjeloživotnog učenja 2013. - Dodjela nagrada
ELA u emisiji eHrvatska, 22.9.2010.
CARNet webinar: "Od čega se sastoji svemir?" - prof.dr.sc. Ivica Puljak, 30.1.2014.
Webinar: Kako uspješno napisati esej na državnoj maturi - 15.05.2012.
E - portfolio i personalizirani virtualni prostori za učenje
Prilog o e-learning akademiji i e-ucenju
CUC Natjecanje webinar
Webinar 17 (27.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 10 (20.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Problemska nastava fizike s konkretnim primjerima iz prakse
Webinar 17 (27.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 24 (30.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
ELA - Završna radionica 3/3
Webinar 8 (19.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 22 (29.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 5 (16.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 10 (20.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
ELA - Završna radionica 2/3
Webinar: Kako uspješno napisati esej na državnoj maturi - 15.05.2012.
Iskustva iz Finske-Osnaživanje učenika za održivu budućnost kroz smisleno učenje