« »
00:00 00:30 01:00 01:30 02:00 02:30 03:00 03:30 04:00 04:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00
Dalmacija nakon Prvog svjetskog rata
Dalmacija nakon Prvog svjetskog rata
Snimka videokonferencije: Sinergija ljudskog, fizičkog i financijskog kapitala za autopoietični razv
Snimka videokonferencije: Sinergija ljudskog, fizičkog i financijskog kapitala za autopoietični razv
Pad meteorita kraj Križevaca
Festival znanosti 2011 Rijeka - Maja Abram - Živo svjetlo
Festival znanosti 2011 Rijeka - Tomi Trilar - Utjecaj svjetlosnoga zagađenja na bioraznolikost
Festival znanosti 2011 Rijeka - Korado Korlević - Svemirska klima
Festival znanosti 2011 Rijeka - Science caffe
Festival znanosti 2011 Rijeka - Ana Alebić-Juretić - Svjetlost i onečišćenje atmosfere
Festival znanosti 2011 Rijeka - Gojko Vinčić - Ekološka rasvjeta i noć
Festival znanosti 2011 Rijeka - Đuro Drobac - Galileo - svjetlo novoga doba
Festival znanosti 2011 Rijeka - Dijana Dominis Prester - Razotkrivanje nevidljive svjetlosti telesko
Festival znanosti 2011 Rijeka - Rajka Jurdana Šepić - Blaga svjetlost zvijezda – priča s Harvarda
Festival znanosti 2011 Rijeka - Hrvoje Grofelnik - Ekološki otisak žarulje od 100 W
Snimka predavanja: Festival znanosti 2011. - Slavonski Brod
Snimka predavanja: Festival znanosti 2011. - Slavonski Brod
Snimka panel rasprave online vs. offline novinarstvo
Snimka panel rasprave online vs. offline novinarstvo
Javna rasprava o novim prijedlozima zakona 24.svibnja 2011. 1/2
E - portfolio i personalizirani virtualni prostori za učenje
Webinar 29 (04.02.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
ELA - Završna radionica 3/3
CARNet webinar: "Od čega se sastoji svemir?" - prof.dr.sc. Ivica Puljak, 30.1.2014.
Webinar: Kako uspješno napisati esej na državnoj maturi - 15.05.2012.
Webinar 16 (26.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
e-Dnevnik edukacija
Webinar: Kako uspješno napisati esej na državnoj maturi - 15.05.2012.
Webinar 2 (14.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
CARNet webinar: "Creative Commons licence kao alat za korištenje i objavu otvorenih obrazovnih sadrž
Webinar 11 (22.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar: Razvoj digitalnih obrazovnih sadržaja i primjeri dobre prakse
Webinar 6 (16.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
ELA - Završna radionica 2/3
Webinar 20 (28.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 24 (30.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
CUC 2020 - G. Babić - Hrvatski na daljinu nije bauk
CUC 2020 - I. Lipanović - First lego liga - naše iskustvo tijekom pandemije
CUC 2020 - N. Rogoznica Nađ, H. Herjavec Rubčić - Uvod u digitalne alate
CUC 2020 - S. Jagić, M. Brodar - Grupni rad u online nastavi
CUC 2020 - T. Borković, A. Capan - Virtualna nastava s potpisom Google učionice
CUC 2020 - M. Major - TCS - Trusted Certificate Service
CUC 2020 - I. Križanac, R. Štrocinger - TV Škola na Trećem
CUC 2020 - T. Đurić - Tehnologija u nastavi stranoga jezika na daljinu
CUC 2020 - A. Šuto - Kako računala progledaju
CUC 2020 - R. Pintar, B. Knežević - Snimanje video lekcija
CUC 2020 - E. Veža, D. Mrkonjić - Vrijeme za online kviz
CUC 2020 - I. Norac, D. Kufner - Mala alatnica
CUC 2020 - D. Ptičar, V. Marić. - Demo. ekperimenata i vježbe u on-line nastavi
CUC 2020 - D. Potočki, K. Lekić - BookWidgets WebQuest
CUC 2020 - A. Mamužić, Ž. Ćaleta Car - Weebly i ClassDojo u razrednoj nastavi
CUC 2020 - D. Mamić - Problemsko učenje u nastavi Prirode u digitalnom okružju
CUC 2020 - Otvaranje
CUC 2020 - T. Turković - MET – Measures of Effective Teaching
CUC 2020 - A. Mamužić, Ž. Ćaleta Car - Weebly i ClassDojo u razrednoj nastavi
CUC 2020 - R. Pintar, B. Knežević - Snimanje video lekcija
CUC 2020 - I. Norac, D. Kufner - Mala alatnica
CUC 2020 - E. Rakovac Bekeš; I. Štiglec - Humaniziranje tehnologije
CUC 2020 - D. Jureković - Oracle Academy Member Hub
CUC 2020 - J. Papratović - Popularizacija i učenje o kibernetičkoj sigurnosti
CUC 2020 - A. Marinić, D. Toljanić - Špageti za dvoje
CUC 2020 - N. Lj. Klemše - Integracija bloga u online i mješoviti model
CUC 2020 - K. Pugelj - HP Security Solutions
CUC 2020 - R. Pintar, B. Knežević - Snimanje video lekcija
CUC 2020 - L. Skalnik - Ocijeniti nije lako-ne može to svatko
CUC 2020 - Plenarno predavanje - M. Schatten - Hoće li roboti ukrasti moj posao?
CUC 2020 - I. Ružić - ARTIE umjetna inteligencija u osnovnoškolskom obrazovanju
CUC 2020 - B. Musović, B. Raičković - Upotreba mikroračunala u mjerenju