« »
00:00 00:30 01:00 01:30 02:00 02:30 03:00 03:30 04:00 04:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00
Anatomija otoka 2016. - Julijano Sokolić, Nenad Starc - Otok Susak, na pučini
Eike Kleiner; Christina Ohm; Raphaël Rey; Armin Rombold; Katrin Steiner ISI 2015
Nokia Workshop 2/3
DORS/CLUC 2014. - Owncloud
Going Reactive with RxJava – Hrvoje Crnjak
CUC 2016 - Digitalne kompetencije učitelja - iskustva i izazovi
Sinergija ljudskog, fizičkog i financijskog kapitala
E-medica 2016. petak 1. dio
Kulen dayz 2016 - L. Rajčević - Dobar dan. Može jedan PHP?
DORS/CLUC 2016 - Pregrada uživo
Rational Team Concert – integrated agile development and collaboration tool
Kulendayz 2014. - Otvorenje
Anatomija otoka 2016. - Tonino Picula - Otoci u anatomiji Europe
Anatomija otoka 2014. - Okrugli stol - Dobre prakse viške poljoprivrede
Dani karijera 2016. - Panel diskusija s poslodavcima
Going Reactive with RxJava – Hrvoje Crnjak
Javantura Zagreb 2014 - Dvorana A (2. dio)
ISD 2014 - Keynote Address 1, Prof. Marite Kirikova (Latvia)
Kristina Feldvari
Kulen dayz 2016 - A. Nikolic - Honey, Microsoft Shrunk a Windows Server
9. predavanje - 2. dio
ELA - Završna radionica 1/3
Webinar 17 (27.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 10 (20.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
ELA u emisiji eHrvatska, 22.9.2010.
ELA - Završna radionica 1/3
Iskustva iz Finske-Osnaživanje učenika za održivu budućnost kroz smisleno učenje
Webinar 2 (14.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 27 (03.02.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 15 (26.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
CARNet webinar: Korištenje web kolaboracijskog alata Connect
Webinar 18 (27.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 26 (02.02.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar: Kako uspješno napisati esej na državnoj maturi - 15.05.2012.
ELA - Završna radionica 1/3
Webinar 10 (20.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 10 (20.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 24 (30.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Prezentacija tečaja "Uvod u e-učenje za nastavnike strukovnih škola"
CARNet webinar: Korištenje web kolaboracijskog alata Connect
Iskustva iz Finske-Osnaživanje učenika za održivu budućnost kroz smisleno učenje