« »
00:00 00:30 01:00 01:30 02:00 02:30 03:00 03:30 04:00 04:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00
sys.trek 2015: Novosti u sustavu AAI@EduHr
CUC 2016 - Primjena OneNote for Classroom iz paketa Office 365
DORS/CLUC 2016 - Where are women in Fedora?
Dani karijera 2016. - Employer Pitches & Tech Showcase Intro
ISABS 2009 - Zoran Budimlija - Malignant tumors and forensics–dlemmas and proposals
Husky – (y)our tool for tracking value in data – Mladen Marović, Mario Marić
DORS/CLUC 2014. - LXC containers – the missing parts
RIPE Labs update, Mirjam Kuehne, RIPE NCC
Anatomija otoka 2016. - D. Radović - Pronalaženje, mjerenje, razumijevanje
CUC 2016 - Collaborative learning using Minecraft education edition
E-medica 2016. subota 1. dio
Rational Team Concert – integrated agile development and collaboration tool
sys.trek 2016 - uvodno predavanje
Anatomija otoka 2014. - Nenad Starc - Mali otok Unije - priča o iskrcavanjima, marginalnosti i samod
Flex - Official Opening Words by Matko Marušić and Šimun Anđelinović
DORS/CLUC 2016 - Mobile Up, Satellite down, multiple ISP asymmetric routing
sys.trek 2016 - CN MM usluge za sistemce - više posla ili rasterećenje?
Globalne klimatske promjene - Kap preko ruba čaše
Anatomija otoka 2013. - Sanja Buble - Vis u 19. stoljeću, čitanje austrijskog katastra
CUC 2016 - Matematika kroz igru
Anatomija otoka 2014. - Goran Andlar - Iznimni kulturni krajobrazi primorske Hrvatske
CUC 2016 - Digitalna okolina i rješenja za novu #GenMobile generaciju učenika
Tefko Saracevic
RIPE NCC IPv6 policies and procedures, Alex le Heux, RIPE NCC
Anatomija otoka 2013. - Željka Čorak - Šipan - ladanjski otok
ELK – Big Data for DevOps – Maarten Mulders
Kulen dayz 2016 - A. Nikolic - Honey, Microsoft Shrunk a Windows Server
Photographs or Mobile Maps? Displaying Landmarks in Pedestrian Navigation Systems-Christina Ohm; How
E-medica 2016. cetvrtak 3. dio
Anatomija otoka 2016. - S. Šterc, A. Španić, J. Stanojević - Održivi razvitak
ELA 2005 promo film
Webinar 13 (23.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Eratostenov eksperiment uz ISE scenarije učenja: Suvremeno podučavanje mjerenja opsega Zemlje
Webinar 18 (27.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 5 (16.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
CARNet webinar: Korištenje web kolaboracijskog alata Connect
Webinar 29 (04.02.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
NISpuSŠ webinar
Webinar 19 (28.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 1 (13.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
E - portfolio i personalizirani virtualni prostori za učenje
Webinar 22 (29.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Prezentacija tečaja "Uvod u e-učenje za nastavnike strukovnih škola"
Informativni webinar - edukacija e-Skole
Webinar 26 (02.02.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 19 (28.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
ELA 2005 promo film
NISpuSŠ webinar
Prezentacija tečaja "Uvod u e-učenje za nastavnike strukovnih škola"
ELA - Završna radionica 3/3
Webinar 11 (22.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Problemska nastava fizike s konkretnim primjerima iz prakse
Webinar 30 (04.02.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 5 (16.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
ELA u emisiji eHrvatska, 22.9.2010.
Webinar 26 (02.02.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
CUC 2020 - M. Kolovrat, J. Klisović - Male ruke u velikom svijetu programiranja
CUC 2020 - M. Stojanović, I. Božić Lombarović - Anno Domini
CUC 2020 - S. Kristek - Wissper, Wissper čuješ li me, vidiš li me?
CUC 2020 - A. Prskalo Maček - e-Škole - predstavljanje projekta
CUC 2020 - K. Rismondo - Istraživački projekt "Intervencija" na Loomenu
CUC 2020 - Z. Kobeščak - 3D interaktivna škola
CUC 2020 - A. Kojundžić; N. Mandić Gregić - Melting pot u našoj učionici
CUC 2020 - K. Bilić Meštrić; J. Maravić - Komparativni pregled rezultata
CUC 2020 - Benat, Quien,Vojković Estatiev,Jelaković - e-portfolio u OneNoteu
CUC 2020 - A. Miljević; A. Blažić - Projektna nastava na eTwiningu
CUC 2020 - L. Šaravanja, M. Pavić, M. Jurić-Babaja - Once upon a time
CUC 2020 - T. Bundara - COVID-19<4Cs+AI
CUC 2020 - V. Samardžić, I. Tabak, R. Ivković Ćurić - Kočijom do oblaka
CUC 2020 - S. Jagić, M. Brodar - Grupni rad u online nastavi
CUC 2020 - P. Žilić - Igrifikacija
CUC 2020 - M. Smolčec, A. Leko - Neka igre formativnog vrednovanja započnu!
CUC 2020 - V. Jeras - Izrada i vrednovanje projekata u online nastavi Fizike
CUC 2020 - B. Markičević - Nemoguća misija
CUC 2020 - M. Major - TCS - Trusted Certificate Service
CUC 2020 - V. Samardžić, I. Tabak, R. Ivković Ćurić - Kočijom do oblaka
CUC 2020 - V. Mihovec Ramljak, A. Crnčević - Povežite se sa svojim razredom
CUC 2020 - M. Kolovrat, J. Klisović - Male ruke u velikom svijetu programiranja
CUC 2020 - K. Pugelj - HP Security Solutions
CUC 2020 - S. Jukić - Eduflow
CUC 2020 - Otvaranje
CUC 2020 - K. Bilić Meštrić - Akcijska istraživanja i digitalne tehnologije
CUC 2020 - G. Babić - Hrvatski na daljinu nije bauk
CUC 2020 - V. Samardžić, I. Tabak, R. Ivković Ćurić - Kočijom do oblaka