« »
00:00 00:30 01:00 01:30 02:00 02:30 03:00 03:30 04:00 04:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00
Anatomija otoka 2014. - Filip Šrajer - Okoliš nastao građenjem: suhozidna baština istočne obale Jadr
DORS/CLUC 2013 - Otvorite zatvoreni kod
DORS/CLUC 2014. - Hands on Virtualization with Ganeti 1/2
DORS/CLUC 2013 - FSFE Legal and the Legal Network
Flex - Stipan Janković: Croatian Model of University Education for Health Professionals
proracunske nove test
Festival znanosti 2011 Rijeka - Dijana Dominis Prester - Razotkrivanje nevidljive svjetlosti telesko
Snimka predavanja: Festival znanosti 2011. - Slavonski Brod
ISABS 2009 - Chiara Barbieri - mtDNA variability in native Andean populations: the case of Lake Titi
Javna rasprava o novim prijedlozima zakona 24.svibnja 2011. 2/2
WordPress themes from scratch - David Klasinc / 12. WordPress Meetup Zagreb
Festival znanosti 2011 Rijeka - Đuro Drobac - Galileo - svjetlo novoga doba
4. predavanje
DORS/CLUC 2016 - The Linux Network NameSpace
CUC 2016 - Digitalne kompetencije učitelja - iskustva i izazovi
Festival znanosti 2011 Rijeka - Science caffe
CUC 2015 - Film konferencije
Starting an IXP: Lessons learnt, Emir Beganovic, Bosnia
Anatomija otoka 2013. - Okrugli stol: Sanacija i revitalizacija otočkih gradova - izazov budućnosti
Java & JWT Stateless authentication – Karlo Novak
WordPress themes from scratch - David Klasinc / 12. WordPress Meetup Zagreb
DORS/CLUC 2014. - Cedeterija, Klik4 i Dubrovačke ljetne igre – Drupal i Magento u funkciji e-poslova
Sigurnost na internetu, 15.11.2016.
CUC 2016 - Stavovi učenika o upotrebi online alata u usvajanju znanja
Prva Ubuntu konferencija u Hrvatskoj - Ante Karamatić
DORS/CLUC 2014. - Continuous Integration system for OpenStack developers
CUC 2016 - Onečišćenje zraka, svjetlosno onečišćenje i buka kroz STEM
Katharina Charlotte Furtner; Sebastian Spanner; Kristina Kocijan ISI 2015
Webinar 6 (16.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Problemska nastava fizike s konkretnim primjerima iz prakse
ELA 2005 promo film
Webinar 21 (29.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
ELA - Završna radionica 2/3
Webinar 11 (22.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
ELA - Završna radionica 1/3
Webinar 29 (04.02.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 12 (22.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 28 (03.02.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 9 (20.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 16 (26.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 5 (16.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Informativni webinar - edukacija e-Skole
ELA u emisiji eHrvatska, 22.9.2010.
Webinar 15 (26.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
ELA 2005 promo film
ELA - Završna radionica 3/3
Webinar 2 (14.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 15 (26.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar: Razvoj digitalnih obrazovnih sadržaja i primjeri dobre prakse 21.04.2015.
Iskustva iz Finske-Osnaživanje učenika za održivu budućnost kroz smisleno učenje
ELA - Završna radionica 1/3