« »
00:00 00:30 01:00 01:30 02:00 02:30 03:00 03:30 04:00 04:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00
Anatomija otoka 2013. - Okrugli stol: Sanacija i revitalizacija otočkih gradova - izazov budućnosti
DORS/CLUC 2014. - Osmocom.org – Mobilna komunikacija otvorenog koda
Zahvala ISE nastavnicima
sys.trek 2015: ReadCube
Peering decisions panel
Anatomija otoka 2014. - Nenad Starc - Mali otok Unije - priča o iskrcavanjima, marginalnosti i samod
Anatomija otoka 2016. - Sonja Podgorelec, Sanja Klempić Bogadi - Otočani
DORS/CLUC 2016 - Open Source život u Hrvata
Festival znanosti 2011 Rijeka - Đuro Drobac - Galileo - svjetlo novoga doba
Darts performance presentation - Goran Sporiš
Kulen dayz 2016 - M. Cvjetko - Xamarin.IOS intro to UI progrmamming
Traffic analysis with netflow, Paolo Lucente, pmacct.net
Java & JWT Stateless authentication – Karlo Novak
SIX Update, Matjaz Straus Istenič
Kristina Feldvari
CUC 2016 - Projekt ENABLE - europska mreža protiv nasilja na nastavi
Globalne klimatske promjene - Kap preko ruba čaše
Kako do WordPress aplikacije uz React i REST API / Matej Bošnjak
Internet Number Certification Plans, Elise Gerich, IANA
CUC 2016 - Microsoft CSP - Cloud Solution Provider
RIPE Labs update, Mirjam Kuehne, RIPE NCC
sys.trek 2015: Godina nadogradnji
Kulen dayz 2016 - T. Kaniski - Hyper-V: Najbolje prakse
sys.trek 2016 - Wild Wild Wordpress
CUC 2016 - Prijedlog optimalnog korištenja gradiva matematike
DORS/CLUC 2016 - Mobile Up, Satellite down, multiple ISP asymmetric routing
Design 2016. - Plenary Session IV
DORS/CLUC 2013 - Breaking chains, buildin bridges
CUC 2016 - Efikasna, prilagodljiva i jednostavna nastava
E-medica 2016. subota 2. dio
Design 2016. - Design debate
Closing Address by Paul Rendek
CUC 2016 - Uloga IKT u razvoju financijske pismenosti
DORS/CLUC 2016 - Fault tolerant services with Corosync and Pacemaker
Design 2016. - Design debate
Snimka panel rasprave online vs. offline novinarstvo
Webinar: Razvoj digitalnih obrazovnih sadržaja i primjeri dobre prakse
Problemska nastava fizike s konkretnim primjerima iz prakse
Prilog o e-learning akademiji i e-ucenju
Webinar 2 (14.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Kako sudjelovati u Eratostenovom eksperimentu i osvojiti nagrade?
Webinar 22 (29.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 7 (19.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Problemska nastava fizike s konkretnim primjerima iz prakse
Webinar 24 (30.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 13 (23.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 26 (02.02.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 23 (30.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 23 (30.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar: Razvoj digitalnih obrazovnih sadržaja i primjeri dobre prakse
Webinar 1 (13.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
ELA - Završna radionica 3/3
Webinar 7 (19.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Prezentacija tečaja "Uvod u e-učenje za nastavnike strukovnih škola"
CARNet webinar: Korištenje web kolaboracijskog alata Connect
NISpuSŠ webinar
CUC 2020 - L. Šaravanja, M. Pavić, M. Jurić-Babaja - Once upon a time
CUC 2020 - M. Quien - Ljudski kapital u školama i društvo znanja u Hrvatskoj
CUC 2020 - A. Capan, T. Borković - U potrazi za svetim gralom online nastave
CUC 2020 - K. Lekić; D. Potočki - Genially Escape room - Krenimo od nule
CUC 2020 - N. Ratković, Ž. Cvitković-Đone, B. Rumenović - Koncept online nastave
CUC 2020 - S. Vuk - Webučionica 2.0
CUC 2020 - I. Gregurec - Iz dnevnika malog Ivice
CUC 2020 - S. Jukić - Eduflow
CUC 2020 - J. Papratović - Popularizacija i učenje o kibernetičkoj sigurnosti
CUC 2020 - D. Potočki, K. Lekić - BookWidgets WebQuest
CUC 2020 - T. Turković - Mindwave brain scaner
CUC 2020 - N. Ratković, Ž. Cvitković-Đone, B. Rumenović - Koncept online nastave
CUC 2020 - M. Njerš, D. Kivač - MA(R)TH - Zbroji se i sviraj
CUC 2020 - M. Stojanović, I. Božić Lombarović - Anno Domini
CUC 2020 - Wayne Holmes - AI and Education.
CUC 2020 - Markulin, Lojen, Mandarić, Šupica - Predstavljanje mobilnih timova
CUC 2020 - A. Marinić, D. Toljanić - Špageti za dvoje
CUC 2020 - M. Major - TCS - Trusted Certificate Service
CUC 2020 - S. Vuk. - Učenje na daljinu,škola na mjestu
CUC 2020 - Ž. Lukša, I. Križanac - Objektivni, ni mi također
CUC 2020 - A. Kojundžić, I. Frančić, L. Cvetko - Wakelet
CUC 2020 - S. Pavlović Šijanović, K. Lemaić - Poštuj, stvaraj i poveži se!
CUC 2020 - L. Šverko - AI u projektnom radu
CUC 2020 - M. Gaurina, D. Pažanin, I. Vulić - Learning designer
CUC 2020 - M. Kovačić, I. Piskač - SWOT analiza za početnike
CUC 2020 - N. Lj. Klemše - Integracija bloga u online i mješoviti model
CUC 2020 - K. Habijan Buza - Eduflow
CUC 2020 - I. Borić - Vrednovanje uz pomoć Google Classroom rubrika
CUC 2020 - L. Blagojević, V. Ivić - Učenici i studenti u online nastavi nekada
CUC 2020 - A, Pocrnić - Vrednovanje na daljinu kroz projekte za ispravak ocjena
CUC 2020 - M. Povalec - Vrednovati kako, pita se svatko, sada je lako
CUC 2020 - N. Mikolaj Varga, N. Friščić - AI.Chatbot – ponavljanje gradiva
CUC 2020 - M. Trešćec Godek, S. Špoljarić, M. Kivač - Planiraj i organiziraj
CUC 2020 - Helena de Karina, Laura Angelovski - Nearpod u online nastavi
CUC 2020 - A. Perak - Pokaži mi, gdje si!
CUC 2020 - L. Blagojević, V. Ivić - Učenici i studenti u online nastavi nekada