« »
00:00 00:30 01:00 01:30 02:00 02:30 03:00 03:30 04:00 04:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00
Kulen dayz 2016 - L. Manojlovic - 10 trikova za lakši IT život
DORS/CLUC 2013 - Building a successful Enteprise Opensource product
Kulen dayz 2016 - L. Manojlovic - 10 trikova za lakši IT život
Frances Harris
Paul Sturges
DORS/CLUC 2016 - Mali Arduino za jednostavne primjene
RIPE NCC IPv6 policies and procedures, Alex le Heux, RIPE NCC
Anatomija otoka 2014. - Maria de Nazare Oliveira Roca - Novi stanovnici i lokalni razvoj u slabo nas
Donald Case
Festival znanosti 2011 Rijeka - Science caffe
DORS/CLUC 2016 - Ansible
DORS/CLUC 2014. - VGI i primjene
Cyrillic script in DNS - Desiree Miloshevic
Projekt postakademskog zapošljavanja i stjecanja upravljačkih sposobnosti
Anatomija otoka 2016. - P. Emmanouilidou - Očuvanje okoliša mediteranskih otoka
Povijest astronomije - Antika
Anatomija otoka 2014. - Maria de Nazare Oliveira Roca - Novi stanovnici i lokalni razvoj u slabo nas
DORS/CLUC 2016 - Games and Fun on Fedora
Anatomija otoka 2014. - Saša Poljanec-Borić, Ivana Ferić, Ivo Turk - Turistička kvaliteta i otočna n
Anatomija otoka 2014. - Davisi Boontharm - Eko-kulturni turizam: studija slučaja otoka Koh Kret, Non
10 dana astronomije 2015. Daruvar - Ante Radonić
Ed Fox
Conception of a Workflow for the Semi-Automatic Construction of a Thesaurus for the German Printing
Mala tijela Sunčevog sustava
Tefko Saracevic and Tatjana Aparac-Jelušić
DORS/CLUC 2016 - Linux i audio
Festival znanosti 2011 Rijeka - Tomi Trilar - Utjecaj svjetlosnoga zagađenja na bioraznolikost
CARNet webinar: Korištenje web kolaboracijskog alata Connect
Webinar 10 (20.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 9 (20.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 7 (19.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 30 (04.02.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 16 (26.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 6 (16.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Prilog o e-learning akademiji i e-ucenju
Webinar 22 (29.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 17 (27.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
NISpuSŠ webinar
Webinar 9 (20.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Prezentacija tečaja "Uvod u e-učenje za nastavnike strukovnih škola"
Webinar 29 (04.02.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 11 (22.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
ELA - Završna radionica 3/3
Eratostenov eksperiment uz ISE scenarije učenja: Suvremeno podučavanje mjerenja opsega Zemlje
Webinar 23 (30.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
ELA - Završna radionica 1/3
ELA - Završna radionica 3/3
Webinar 11 (22.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 23 (30.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 21 (29.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima