« »
00:00 00:30 01:00 01:30 02:00 02:30 03:00 03:30 04:00 04:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00
S-CASE: Towards semi-automated software development - Marin Orlić
Prva Ubuntu konferencija u Hrvatskoj - Filip Skoblar
IPv6@HR, HAKOM, Velimir Švedek, Mario Weber, Vesna Brkan
Kulen dayz 2016 - Otvaranje
Design 2016. - Opening
DORS/CLUC 2016 - Uvod, otvaranje
Sanjica Faletar Tanacković, Kornelija Petr Balog
Design 2016. - Design debate
DORS/CLUC 2016 - Open Source Hardware, why do we do it and why it matters
KEYNOTE: Scientific Interactions and Research Evaluation: From Bibliometrics to Altmetrics - Stefani
E-medica 2016. subota 3. dio
Design 2016. - Plenary Session IV
ISABS 2009 - Melissa Barker - Next Generation sequencing: SOLiD applications
CUC 2016 - Iskustva popularizacije programskog jezika Java
Anatomija otoka 2013. - Željka Čorak - Šipan - ladanjski otok
Festival znanosti 2011 Rijeka - Gojko Vinčić - Ekološka rasvjeta i noć
Lynn Silipigni Connaway
DORS/CLUC 2014. - Owncloud
Anatomija otoka 2016. - A. Mita - Omogućivanje aktivnog i zdravog starenja
DORS/CLUC 2016 - Uporaba Mahare u izradi e-portfolia djelatnika
Liburnicon 2010 - Predavanje Korada Korlevića
DORS/CLUC 2016 - The long way to empower people to control technology
Povijest astronomije - Renesansa
9. predavanje - 2. dio
CUC 2016. - e-Škole u OŠ "Vladimir Nazor" Križevci
IPv6-capable CPEs, Rok Arzensk, Iskratel
Anatomija otoka 2016. - Završni okrugli stol
Webinar 11 (22.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 18 (27.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar: Kako uspješno napisati esej na državnoj maturi - 15.05.2012.
Webinar 21 (29.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Informativni webinar - edukacija e-Skole
CARNet webinar: "Creative Commons licence kao alat za korištenje i objavu otvorenih obrazovnih sadrž
CARNet webinar: Korištenje web kolaboracijskog alata Connect
E - portfolio i personalizirani virtualni prostori za učenje
Webinar 11 (22.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 1 (13.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Eratostenov eksperiment uz ISE scenarije učenja: Suvremeno podučavanje mjerenja opsega Zemlje
Problemska nastava fizike s konkretnim primjerima iz prakse
Webinar 12 (22.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 9 (20.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 1 (13.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar: Razvoj digitalnih obrazovnih sadržaja i primjeri dobre prakse
Webinar 28 (03.02.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
ELA - Završna radionica 3/3
Webinar 10 (20.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar: Razvoj digitalnih obrazovnih sadržaja i primjeri dobre prakse
CUC 2020 - L. Šaravanja, M. Pavić, M. Jurić-Babaja - Once upon a time
CUC 2020 - N. Jurić Stanković - Nedostaje li ti dramska?
CUC 2020 - D. Pobi, Z. Međugorac, M. Vukušić - 3D print vizira
CUC 2020 - Benat, Hajdin, Plantak Vukovac, Oreški - Zajedno smo 400% kreativci!
CUC 2020 - M. Peretić, P. Reić - Omoguru - web aplikacija
CUC 2020 - M. Povalec - Vrednovati kako, pita se svatko, sada je lako
CUC 2020 - Plenarno predavanje - M. Schatten - Hoće li roboti ukrasti moj posao?
CUC 2020 - N. Sajko - Snimaj, strimaj, komentiraj
CUC 2020 - M. Gaurina, D. Pažanin, I. Vulić - Learning designer
CUC 2020 - Wayne Holmes - AI and Education.
CUC 2020 - Wayne Holmes - AI and Education.
CUC 2020 - S. Vuk - Webučionica 2.0
CUC 2020 - D. Usmiani; D. Takač - BookCreator i Flipgrid u nastavi
CUC 2020 - T. Ređep, T. Leček - Prošireno o proširenoj stvarnosti
CUC 2020 - J. Papratović - Popularizacija i učenje o kibernetičkoj sigurnosti
CUC 2020 - Panel - Kako najnoviji AI trendovi utječu na obrazovanje i učenje?
CUC 2020 - S. Novaković, R. Kalazić - Nikada nisi previše star za učenje
CUC 2020 - S. Vuk - Webučionica 2.0
CUC 2020 - M. Kovačić, I. Piskač - SWOT analiza za početnike
CUC 2020 - K. Lekić; D. Potočki - Genially Escape room - Krenimo od nule
CUC 2020 - D. Takač; D. Usmiani - Kako učiti i vrednovati učenike kroz AR i VR
CUC 2020 - D. Raguž Šimurina, K. Gajski - Obrnuta učionica u fizici, kemiji
CUC 2020 - N. Ratković, Ž. Cvitković-Đone, B. Rumenović - Koncept online nastave
CUC 2020 - I. Križanac, R. Štrocinger - TV Škola na Trećem
CUC 2020 - E. Rakovac Bekeš, I. Štiglec - AR i EyeJack app