« »
00:00 00:30 01:00 01:30 02:00 02:30 03:00 03:30 04:00 04:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00
Anatomija otoka 2016. - Sonja Podgorelec, Sanja Klempić Bogadi - Otočani
Christine L. Borgman
E-medica 2016. subota 4. dio
CUC 2016 - Izazovi izokrenute nastave - učenici kao aktivni gledaoci
Anatomija otoka 2016. - A. Ujević, S. Stanić - Društveni aspekti života na otoku
9. predavanje - 2. dio
Replication with MongoDB - what could go wrong… - Philipp Krenn
Javantura Zagreb 2014 - Dvorana A (1. dio)
Dobar, loš, zao oblak?
SOX Update, Zoran Perovic, Serbia
SIX Update, Matjaz Straus Istenič
Going Reactive with RxJava – Hrvoje Crnjak
E-medica 2016. subota 4. dio
IoT2 - Panel 1
Investicijski plan za Europu-prilika za Hrvatsku 2_2
ISABS 2009 - Eithan Galun - Inflammation, regeneration and cancer; a gene and gene therapy story
sys.trek 2016 - Javno dostupni servisi - početak jednog divnog DRDoS napada
DORS/CLUC 2014. - Lightning talks
7. predavanje - 2. dio
IoT2 - Panel 2
Kulen dayz 2016 - L. Rajčević - Dobar dan. Može jedan PHP?
Paul Wouters
ES6 – Future Is Now – Nenad Pečanac
Dr. sc. Claire Limoge Schraen s Ecole Centrale de Nantes - 7. kolovoza
CUC 2016 - Jesmo li sigurni na internetu?
IRT & Trusted Introducer, Srdjan Vukovojac, CARNet
CUC 2016 - Fakultativna nastava iz BAIke
4. predavanje
NISpuSŠ webinar
Webinar 28 (03.02.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 14 (23.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 19 (28.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
CUC Natjecanje webinar
Webinar 25 (02.02.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 26 (02.02.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 23 (30.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Prezentacija tečaja "Uvod u e-učenje za nastavnike strukovnih škola"
Webinar 23 (30.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Problemska nastava fizike s konkretnim primjerima iz prakse
Webinar 10 (20.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 6 (16.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
NISpuSŠ webinar
Primjena web 2.0 alata i besplatnih programa u nastavi
Webinar 3 (14.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
ELA - Završna radionica 1/3
CUC Natjecanje webinar
Webinar 30 (04.02.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
ELA - Završna radionica 2/3
Prilog o e-learning akademiji i e-ucenju
Webinar 10 (20.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima