« »
00:00 00:30 01:00 01:30 02:00 02:30 03:00 03:30 04:00 04:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00
Anatomija otoka 2014. - Goran Andlar - Iznimni kulturni krajobrazi primorske Hrvatske
Anatomija otoka 2014. - Davisi Boontharm - Eko-kulturni turizam: studija slučaja otoka Koh Kret, Non
CUC 2016 - U školskim klupama bez suza uz pomoć suvremene tehnologije
Anatomija otoka 2016. - Tonino Picula - Otoci u anatomiji Europe
sys.trek 2016 - Softver za otkrivanje plagijarizma u znanosti i obrazovanju
Rational Team Concert – integrated agile development and collaboration tool
ISABS 2009 - Eithan Galun - Inflammation, regeneration and cancer; a gene and gene therapy story
Business Process Management - kako ga vidi IBM – Ivo Šalković
Christine L. Borgman
Katharina Charlotte Furtner; Sebastian Spanner; Kristina Kocijan ISI 2015
Dr. sc. Claire Limoge Schraen s Ecole Centrale de Nantes - 7. kolovoza
sys.trek 2015: Dabar - digitalni akademski arhivi i repozitoriji
Jeayeon Byun; Stephan Büttner; Christiane Behnert; Maximilian Kautetzky; Isabelle Dorsch; Thomas Wil
Festival znanosti 2011 Rijeka - Science caffe
Anatomija otoka 2013. - Nenad Starc - Integralno upravljanje obalnim područjem Republike Hrvatske -
Nokia Workshop 3/3
Nokia Workshop 3/3
sys.trek 2016 - Windows Server 2016
astronautika.com
Business Process Management - kako ga vidi IBM – Ivo Šalković
CUC 2016 - Onečišćenje zraka, svjetlosno onečišćenje i buka kroz STEM
ISABS 2009 - Scott A. Waldman - Molecular diagnostics for staging patients with cancer
sys.trek 2016 - Javno dostupni servisi - početak jednog divnog DRDoS napada
Anatomija otoka 2016. - Završni okrugli stol
Webinar 22 (29.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 3 (14.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Informativni webinar - edukacija e-Skole
Webinar 14 (23.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 29 (04.02.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
E - portfolio i personalizirani virtualni prostori za učenje
Webinar 11 (22.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 18 (27.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Iskustva iz Finske-Osnaživanje učenika za održivu budućnost kroz smisleno učenje
Webinar 24 (30.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Prezentacija tečaja "Uvod u e-učenje za nastavnike strukovnih škola"
e-Dnevnik edukacija
Webinar 17 (27.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 7 (19.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar: Razvoj digitalnih obrazovnih sadržaja i primjeri dobre prakse
CARNet webinar: Korištenje web kolaboracijskog alata Connect
Webinar 20 (28.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 24 (30.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
ELA - Završna radionica 1/3
CUC 2020 - J. Papratović - Popularizacija i učenje o kibernetičkoj sigurnosti
CUC 2020 -T. Kotnik, D. Runje, M. Trošelj - Interaktivna izlaganja AI
CUC 2020 - A. Šuto - Kako računala progledaju
CUC 2020 - Panel rasprava - Etika i AI
CUC 2020 - T. Turković - Mindwave brain scaner
CUC 2020 - T. Ređep, T. Leček - Prošireno o proširenoj stvarnosti
CUC 2020 - Benat, Hajdin, Plantak Vukovac, Oreški - Zajedno smo 400% kreativci!
CUC 2020 - M. Povalec - Vrednovati kako, pita se svatko, sada je lako
CUC 2020 - G. Štivčević, S. Perić - Digitalne pridošlice vs digitalni urođenici
CUC 2020 - Wayne Holmes - AI and Education.
CUC 2020 - K. Pugelj - HP Security Solutions
CUC 2020 - T. Turković - Mindwave brain scaner
CUC 2020 - E. Rakovac Bekeš; I. Štiglec - Humaniziranje tehnologije
CUC 2020 - J. Belščak, Lj. Inkret Martinčević - Virtualni/digitalni pomoćnici
CUC 2020 - T. Pleić, V. B. Gatolin - Geografija i priroda - od neživog do živog
CUC 2020 - N. Rogoznica Nađ, H. Herjavec Rubčić - Uvod u digitalne alate
CUC 2020 - T. Borković, A. Capan - Virtualna nastava s potpisom Google učionice
CUC 2020 - L. Skalnik - Ocijeniti nije lako-ne može to svatko
CUC 2020 - I. Norac, D. Kufner - Mala alatnica
CUC 2020 - M. Trešćec Godek, S. Špoljarić, M. Kivač - Planiraj i organiziraj
CUC 2020 - I. Križanac, R. Štrocinger - TV Škola na Trećem
CUC 2020 - S. Bošnjak, K. Lozina - Virtualno vrednovanje interaktivnim apletom
CUC 2020 - E. Veža, D. Mrkonjić - Vrijeme za online kviz
CUC 2020 - R. Medan, Z. Soldo - Priča o webu jedne (ne)obične škole
CUC 2020 - S. Hardi, T. Paris- Pomiješajmo eksperimentalno pa razmijenimo digit.
CUC 2020 - G. Babić - Hrvatski na daljinu nije bauk
CUC 2020 - M. Major - TCS - Trusted Certificate Service
CUC 2020 - S. Hardi, T. Paris- Pomiješajmo eksperimentalno pa razmijenimo digit.
CUC 2020 - M. Povalec - Vrednovati kako, pita se svatko, sada je lako