« »
00:00 00:30 01:00 01:30 02:00 02:30 03:00 03:30 04:00 04:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00
10 dana astronomije 2016 - Vladimir Paar
sys.trek 2015: Green IT
CUC 2016 - Uloga IKT u razvoju financijske pismenosti
Snimka videokonferencije: Sinergija ljudskog, fizičkog i financijskog kapitala za autopoietični razv
CUC 2016 - ExperienceAPI (Tin Can API) ili kako da prikupimo iskustvo učenja
Anatomija otoka 2014. - Filip Šrajer - Okoliš nastao građenjem: suhozidna baština istočne obale Jadr
Projekt Scientix - predavanje
Anatomija otoka 2013. - Okrugli stol: Sanacija i revitalizacija otočkih gradova - izazov budućnosti
Anatomija otoka 2016. - P. Emmanouilidou - Očuvanje okoliša mediteranskih otoka
sys.trek 2015: Linux tečaj
DORS/CLUC 2016 - Overcoming your designer ego - lessions from Mozilla
Povijest astronomije - Novo doba
Kulen dayz 2016 - B. Busic - How to draw pixelized pokemons using SASS maps
Kulen dayz 2016 - Otvaranje
Prijenos radijske emisije Andromeda u Astronomskom centru Rijeka
Anatomija otoka 2016. - Vladimir Skračić - Kornati – otoci vanka ruke
Anatomija otoka 2014. - Filip Šrajer - Okoliš nastao građenjem: suhozidna baština istočne obale Jadr
Anatomija otoka 2014. - Nenad Starc - Mali otok Unije - priča o iskrcavanjima, marginalnosti i samod
Dr. sc. Toni Milun sa Visokog učilišta Algebra - 31. srpnja
10 dana astronomije 2015. Daruvar - Ante Radonić
Javantura Zagreb 2014 - dvorana B - 3. dio
Prva Ubuntu konferencija u Hrvatskoj - Mario Splivalo
STO 2016. - Otvaranje studentskog dana i predavanje Josipe Blagus
sys.trek 2016 - Javno dostupni servisi i URL monitor
Zašto HCL.hr prelazi na WordPress? - Igor Belan / 1. WordPress Meetup Rijeka
STO 2016. - Otvaranje i predavanje Pere Lučina
DORS/CLUC 2016 - Make your web solutions more flexible
Intelektualno vlasništvo
Webinar 17 (27.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 21 (29.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 24 (30.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
CARNet webinar: Korištenje web kolaboracijskog alata Connect
Webinar 4 (15.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 24 (30.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
ELA - Završna radionica 3/3
Webinar 21 (29.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
ELA - Završna radionica 2/3
CUC Natjecanje webinar
Webinar 30 (04.02.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Problemska nastava fizike s konkretnim primjerima iz prakse
Webinar 1 (13.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
CUC Natjecanje webinar
Webinar 15 (26.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Informativni webinar - edukacija e-Skole
Primjena web 2.0 alata i besplatnih programa u nastavi
Problemska nastava fizike s konkretnim primjerima iz prakse
CARNet webinar: "Creative Commons licence kao alat za korištenje i objavu otvorenih obrazovnih sadrž
Webinar 14 (23.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 22 (29.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Webinar 5 (16.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima