Učitavanje video playera...
Vrijeme do početka emitiranja:
WEBinars
Spremi kanal 00:52:06
Webinar 8 (19.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Snimka webinara za nastavnike o novom među-predmetnom kurikulu u među-predmetnoj temi informacijske i komunikacijske tehnologije u osnovnoj školi za osam predmeta (hrvatski jezik, matematika, fizika, kemija, biologija, engleski jezik, povijest i geografija) od 5. do 8. razreda, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima za od 5. do 8. razreda te o priručniku za implementaciju nastalog kurikula i digitalnih nastavnih materijala u nastavu.

Raspored

 • ...

  06:00:00

  Webinar: Razvoj digitalnih obrazovnih sadržaja ...

 • ...

  07:35:01

  Webinar 17 (27.01.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  08:23:23

  Webinar 4 (15.01.2015.) o među-predmetnom kurik...

 • ...

  09:14:07

  Webinar: Razvoj digitalnih obrazovnih sadržaja ...

 • ...

  10:49:08

  Webinar 20 (28.01.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  11:40:00

  CARNet webinar: "Javni poziv školama za sudjelo...

 • ...

  12:50:46

  ELA u emisiji eHrvatska, 22.9.2010.

 • ...

  12:53:37

  Webinar 25 (02.02.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  13:52:01

  CUC Natjecanje webinar

 • ...

  14:20:23

  Webinar 20 (28.01.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  15:11:15

  Webinar 23 (30.01.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  16:07:16

  Webinar 13 (23.01.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  17:10:39

  Webinar 23 (30.01.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  18:06:40

  Webinar 10 (20.01.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  19:09:43

  Webinar 1 (13.01.2015.) o među-predmetnom kurik...

 • ...

  19:57:38

  Problemska nastava fizike s konkretnim primjeri...

 • ...

  20:53:43

  Webinar 14 (23.01.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  21:47:28

  Webinar 30 (04.02.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  22:35:25

  Webinar 8 (19.01.2015.) o među-predmetnom kurik...

 • ...

  23:30:04

  Webinar 6 (16.01.2015.) o među-predmetnom kurik...

Kanali