Učitavanje video playera...
Vrijeme do početka emitiranja:
WEBinars
Spremi kanal 00:48:22
Webinar 14 (23.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Snimka webinara za nastavnike informatike Brodsko-posavske županije o novom među-predmetnom kurikulu u među-predmetnoj temi informacijske i komunikacijske tehnologije u osnovnoj školi za osam predmeta (hrvatski jezik, matematika, fizika, kemija, biologija, engleski jezik, povijest i geografija) od 5. do 8. razreda, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima za svaki od osam navedenih predmeta od 5. do 8. razreda te o priručniku za implementaciju nastalog kurikula i digitalnih nastavnih materijala u nastavu.

Raspored

 • ...

  06:00:00

  NISpuSŠ webinar

 • ...

  06:39:12

  Webinar 28 (03.02.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  07:36:13

  CUC Natjecanje webinar

 • ...

  08:04:35

  Webinar 10 (20.01.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  09:07:38

  Webinar 25 (02.02.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  10:06:02

  Webinar: Kako uspješno napisati esej na državno...

 • ...

  12:05:30

  Webinar 6 (16.01.2015.) o među-predmetnom kurik...

 • ...

  12:57:36

  Webinar 16 (26.01.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  13:34:55

  Webinar 17 (27.01.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  14:23:17

  Webinar 14 (23.01.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  15:17:02

  Webinar 26 (02.02.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  16:21:25

  Webinar 7 (19.01.2015.) o među-predmetnom kurik...

 • ...

  17:18:08

  Webinar 30 (04.02.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  18:06:05

  Webinar 22 (29.01.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  19:05:21

  Webinar 15 (26.01.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  19:57:02

  Webinar 2 (14.01.2015.) o među-predmetnom kurik...

 • ...

  20:50:55

  CARNet webinar: Korištenje web kolaboracijskog ...

 • ...

  21:15:02

  Webinar 25 (02.02.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  22:13:26

  Webinar 5 (16.01.2015.) o među-predmetnom kurik...

 • ...

  23:05:00

  Webinar 12 (22.01.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  23:50:40

  Webinar 17 (27.01.2015.) o među-predmetnom kuri...

Kanali