Učitavanje video playera...
Vrijeme do početka emitiranja:
WEBinars
Spremi kanal 00:48:00
Webinar 1 (13.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Snimka webinara za nastavnike informatike Bjelovarsko-bilogorske županije onovom među-predmetnom kurikulu u među-predmetnoj temi informacijske ikomunikacijske tehnologije u osnovnoj školi za osam predmeta (hrvatskijezik, matematika, fizika, kemija, biologija, engleski jezik, povijest igeografija) od 5. do 8. razreda, interaktivnim digitalnim nastavnimmaterijalima za svaki od osam navedenih predmeta od 5. do 8. razreda te opriručniku za implementaciju nastalog kurikula i digitalnih nastavnihmaterijala u nastavu. 

Raspored

 • ...

  06:00:00

  Problemska nastava fizike s konkretnim primjeri...

 • ...

  06:56:05

  CARNet webinar: Korištenje web kolaboracijskog ...

 • ...

  07:20:12

  Webinar 17 (27.01.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  08:08:34

  Webinar 14 (23.01.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  09:02:19

  Webinar 28 (03.02.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  09:59:20

  Webinar 23 (30.01.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  10:55:21

  Webinar 10 (20.01.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  11:58:24

  Prilog o e-learning akademiji i e-ucenju

 • ...

  12:02:29

  Webinar 22 (29.01.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  13:01:45

  Webinar 2 (14.01.2015.) o među-predmetnom kurik...

 • ...

  13:55:38

  Webinar 29 (04.02.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  14:46:27

  Webinar 10 (20.01.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  15:49:30

  CUC Natjecanje webinar

 • ...

  16:17:52

  CUC Natjecanje webinar

 • ...

  16:46:14

  CUC Natjecanje webinar

 • ...

  17:14:36

  CUC Natjecanje webinar

 • ...

  17:42:58

  ELA 2005 promo film

 • ...

  17:49:10

  Webinar 7 (19.01.2015.) o među-predmetnom kurik...

 • ...

  18:45:53

  Webinar 21 (29.01.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  19:34:39

  CUC Natjecanje webinar

 • ...

  20:03:01

  Webinar 12 (22.01.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  20:48:41

  Webinar 1 (13.01.2015.) o među-predmetnom kurik...

 • ...

  21:36:36

  Webinar 29 (04.02.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  22:27:25

  CARNet webinar: "Od čega se sastoji svemir?" - ...

 • ...

  23:25:15

  Webinar 19 (28.01.2015.) o među-predmetnom kuri...

Kanali