Učitavanje video playera...
Vrijeme do početka emitiranja:
WEBinars
Spremi kanal 00:45:40
Webinar: Razvoj digitalnih obrazovnih sadržaja i primjeri dobre prakse 21.04.2015.
Razmjenom ideja i primjera dobre prakse doprinijeti razvoju kriterija za digitalne obrazovne sadržaje, koji će omogućiti učenje i poučavanje u skladu s mogućnostima 21. stoljeća.

Raspored

 • ...

  06:00:00

  CARNet webinar: Online testovi - Arjana Blažić,...

 • ...

  07:01:22

  Webinar: Razvoj digitalnih obrazovnih sadržaja ...

 • ...

  08:30:26

  Webinar: Razvoj digitalnih obrazovnih sadržaja ...

 • ...

  10:05:27

  Webinar 22 (29.01.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  11:04:43

  CARNet webinar: "Javni poziv školama za sudjelo...

 • ...

  12:15:29

  Webinar 10 (20.01.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  13:18:32

  Webinar: Razvoj digitalnih obrazovnih sadržaja ...

 • ...

  14:53:33

  Webinar: Razvoj digitalnih obrazovnih sadržaja ...

 • ...

  16:28:34

  Webinar: Razvoj digitalnih obrazovnih sadržaja ...

 • ...

  17:57:38

  Webinar 18 (27.01.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  18:47:46

  Webinar 28 (03.02.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  19:44:47

  Webinar 3 (14.01.2015.) o među-predmetnom kurik...

 • ...

  20:35:38

  Webinar 23 (30.01.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  21:31:39

  Prilog o e-learning akademiji i e-ucenju

 • ...

  21:35:44

  Problemska nastava fizike s konkretnim primjeri...

 • ...

  22:31:49

  Webinar 1 (13.01.2015.) o među-predmetnom kurik...

 • ...

  23:19:44

  Webinar 12 (22.01.2015.) o među-predmetnom kuri...

Kanali