Učitavanje video playera...
Vrijeme do početka emitiranja:
WEBinars
Spremi kanal 01:17:32
Webinar 15 (26.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Snimka webinara za nastavnike informatike Primorsko-goranske županije o novom među-predmetnom kurikulu u među-predmetnoj temi informacijske i komunikacijske tehnologije u osnovnoj školi za osam predmeta (hrvatski jezik, matematika, fizika, kemija, biologija, engleski jezik, povijest i geografija) od 5. do 8. razreda, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima za svaki od osam navedenih predmeta od 5. do 8. razreda te o priručniku za implementaciju nastalog kurikula i digitalnih nastavnih materijala u nastavu.

Raspored

 • ...

  06:00:00

  ELA - Završna radionica 1/3

 • ...

  07:02:08

  Webinar 17 (27.01.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  07:50:30

  Webinar 10 (20.01.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  08:53:33

  ELA u emisiji eHrvatska, 22.9.2010.

 • ...

  08:56:24

  ELA - Završna radionica 1/3

 • ...

  09:58:32

  Iskustva iz Finske-Osnaživanje učenika za održi...

 • ...

  11:16:04

  Webinar 2 (14.01.2015.) o među-predmetnom kurik...

 • ...

  12:09:57

  Webinar 27 (03.02.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  12:51:08

  Webinar 15 (26.01.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  13:42:49

  CARNet webinar: Korištenje web kolaboracijskog ...

 • ...

  14:06:56

  Webinar 18 (27.01.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  14:57:04

  Webinar 26 (02.02.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  16:01:27

  Webinar: Kako uspješno napisati esej na državno...

 • ...

  18:00:55

  ELA - Završna radionica 1/3

 • ...

  19:03:03

  Webinar 10 (20.01.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  20:06:06

  Webinar 10 (20.01.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  21:09:09

  Webinar 24 (30.01.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  22:13:39

  Prezentacija tečaja "Uvod u e-učenje za nastavn...

 • ...

  22:45:11

  CARNet webinar: Korištenje web kolaboracijskog ...

 • ...

  23:09:18

  Iskustva iz Finske-Osnaživanje učenika za održi...

Kanali