Učitavanje video playera...
Vrijeme do početka emitiranja:
WEBinars
Spremi kanal 00:58:10
Webinar 15 (26.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Snimka webinara za nastavnike informatike Primorsko-goranske županije o novom među-predmetnom kurikulu u među-predmetnoj temi informacijske i komunikacijske tehnologije u osnovnoj školi za osam predmeta (hrvatski jezik, matematika, fizika, kemija, biologija, engleski jezik, povijest i geografija) od 5. do 8. razreda, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima za svaki od osam navedenih predmeta od 5. do 8. razreda te o priručniku za implementaciju nastalog kurikula i digitalnih nastavnih materijala u nastavu.

Raspored

 • ...

  06:00:00

  CARNet webinar: "Javni poziv školama za sudjelo...

 • ...

  07:10:46

  Webinar 10 (20.01.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  08:13:49

  Prezentacija tečaja "Uvod u e-učenje za nastavn...

 • ...

  08:45:21

  Prezentacija tečaja "Uvod u e-učenje za nastavn...

 • ...

  09:16:53

  ELA u emisiji eHrvatska, 22.9.2010.

 • ...

  09:19:44

  Webinar 15 (26.01.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  10:11:25

  Webinar 23 (30.01.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  11:07:26

  Webinar 27 (03.02.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  11:48:37

  Webinar: Razvoj digitalnih obrazovnih sadržaja ...

 • ...

  13:23:38

  Webinar 24 (30.01.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  14:28:08

  NISpuSŠ webinar

 • ...

  15:07:20

  ELA u emisiji eHrvatska, 22.9.2010.

 • ...

  15:10:11

  Webinar: Razvoj digitalnih obrazovnih sadržaja ...

 • ...

  16:39:15

  ELA - Završna radionica 3/3

 • ...

  17:36:07

  Webinar: Kako uspješno napisati esej na državno...

 • ...

  19:35:35

  Webinar 2 (14.01.2015.) o među-predmetnom kurik...

 • ...

  20:29:28

  Webinar 14 (23.01.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  21:23:13

  Webinar 5 (16.01.2015.) o među-predmetnom kurik...

 • ...

  22:14:47

  Problemska nastava fizike s konkretnim primjeri...

 • ...

  23:10:52

  ELA - Završna radionica 2/3

Kanali