Učitavanje video playera...
Vrijeme do početka emitiranja:
WEBinars
Spremi kanal 00:50:44
Webinar 5 (16.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Snimka webinara za nastavnike informatike Sisački-moslavačke županije o novom među-predmetnom kurikulu u među-predmetnoj temi informacijske i komunikacijske tehnologije u osnovnoj školi za osam predmeta (hrvatski jezik, matematika, fizika, kemija, biologija, engleski jezik, povijest i geografija) od 5. do 8. razreda, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima za svaki od osam navedenih predmeta od 5. do 8. razreda te o priručniku za implementaciju nastalog kurikula i digitalnih nastavnih materijala u nastavu.

Raspored

 • ...

  06:00:00

  CUC Natjecanje webinar

 • ...

  06:28:22

  Webinar 5 (16.01.2015.) o među-predmetnom kurik...

 • ...

  07:19:56

  Webinar 1 (13.01.2015.) o među-predmetnom kurik...

 • ...

  08:07:51

  Webinar 25 (02.02.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  09:06:15

  Webinar 21 (29.01.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  09:55:01

  Webinar 24 (30.01.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  10:59:31

  Primjena web 2.0 alata i besplatnih programa u ...

 • ...

  12:10:32

  Webinar: Razvoj digitalnih obrazovnih sadržaja ...

 • ...

  13:39:36

  Primjena web 2.0 alata i besplatnih programa u ...

 • ...

  14:50:37

  Webinar 10 (20.01.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  15:53:40

  Informativni webinar - edukacija e-Skole

 • ...

  16:42:11

  Webinar 9 (20.01.2015.) o među-predmetnom kurik...

 • ...

  17:45:01

  Webinar 19 (28.01.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  18:33:01

  Webinar 17 (27.01.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  19:21:23

  Webinar: Kako uspješno napisati esej na državno...

 • ...

  21:20:51

  ELA - Završna radionica 3/3

 • ...

  22:17:43

  Webinar 19 (28.01.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  23:05:43

  Webinar 29 (04.02.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  23:56:32

  Webinar 4 (15.01.2015.) o među-predmetnom kurik...

Kanali