Učitavanje video playera...
Vrijeme do početka emitiranja:
WEBinars
Spremi kanal 01:11:01

Raspored

 • ...

  06:00:00

  CARNet webinar: "Javni poziv školama za sudjelo...

 • ...

  07:10:46

  ELA - Završna radionica 3/3

 • ...

  08:07:38

  CARNet webinar: Online testovi - Arjana Blažić,...

 • ...

  09:09:00

  Prilog o e-learning akademiji i e-ucenju

 • ...

  09:13:05

  Webinar 6 (16.01.2015.) o među-predmetnom kurik...

 • ...

  10:05:11

  Webinar 4 (15.01.2015.) o među-predmetnom kurik...

 • ...

  10:55:55

  Webinar 21 (29.01.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  11:44:41

  Webinar 23 (30.01.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  12:40:42

  Prilog o e-learning akademiji i e-ucenju

 • ...

  12:44:47

  Webinar 8 (19.01.2015.) o među-predmetnom kurik...

 • ...

  13:39:26

  CARNet webinar: "Od čega se sastoji svemir?" - ...

 • ...

  14:37:16

  Iskustva iz Finske-Osnaživanje učenika za održi...

 • ...

  15:54:48

  Webinar 28 (03.02.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  16:51:49

  Problemska nastava fizike s konkretnim primjeri...

 • ...

  17:47:54

  Webinar 28 (03.02.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  18:44:55

  Webinar 20 (28.01.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  19:35:47

  Iskustva iz Finske-Osnaživanje učenika za održi...

 • ...

  20:53:19

  Webinar 7 (19.01.2015.) o među-predmetnom kurik...

 • ...

  21:50:02

  CUC Natjecanje webinar

 • ...

  22:18:24

  Webinar 14 (23.01.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  23:12:09

  Primjena web 2.0 alata i besplatnih programa u ...

Kanali