Učitavanje video playera...
Vrijeme do početka emitiranja:
WEBinars
Spremi kanal 00:58:24
Webinar 27 (03.02.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Snimka webinara za nastavnike informatike Zagrebačke županije o novom među-predmetnom kurikulu u među-predmetnoj temi informacijske i komunikacijske tehnologije u osnovnoj školi za osam predmeta (hrvatski jezik, matematika, fizika, kemija, biologija, engleski jezik, povijest i geografija) od 5. do 8. razreda, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima za svaki od osam navedenih predmeta od 5. do 8. razreda te o priručniku za implementaciju nastalog kurikula i digitalnih nastavnih materijala u nastavu.

Raspored

 • ...

  06:00:00

  ELA 2005 promo film

 • ...

  06:06:12

  Webinar 30 (04.02.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  06:54:09

  Webinar 27 (03.02.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  07:35:20

  Webinar 2 (14.01.2015.) o među-predmetnom kurik...

 • ...

  08:29:13

  ELA u emisiji eHrvatska, 22.9.2010.

 • ...

  08:32:04

  Webinar 26 (02.02.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  09:36:27

  ELA - Završna radionica 2/3

 • ...

  10:34:37

  Webinar 30 (04.02.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  11:22:34

  Webinar: Razvoj digitalnih obrazovnih sadržaja ...

 • ...

  12:51:38

  Webinar 14 (23.01.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  13:45:23

  Webinar 19 (28.01.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  14:33:23

  Webinar 13 (23.01.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  15:36:46

  ELA - Završna radionica 3/3

 • ...

  16:33:38

  Webinar 30 (04.02.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  17:21:35

  CARNet webinar: "Od čega se sastoji svemir?" - ...

 • ...

  18:19:25

  Webinar 8 (19.01.2015.) o među-predmetnom kurik...

 • ...

  19:14:04

  Problemska nastava fizike s konkretnim primjeri...

 • ...

  20:10:09

  Webinar 8 (19.01.2015.) o među-predmetnom kurik...

 • ...

  21:04:48

  Kako sudjelovati u Eratostenovom eksperimentu i...

 • ...

  21:48:50

  Webinar 18 (27.01.2015.) o među-predmetnom kuri...

 • ...

  22:38:58

  NISpuSŠ webinar

 • ...

  23:18:10

  Webinar 25 (02.02.2015.) o među-predmetnom kuri...

Kanali