D - Upravljanje promjenama u e-Školama VoD paketi (1)