Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru VoD paketi (2)