Učitavanje video playera...
02:46:44
Bolonjski proces
Četvrtak, 08.11.2007. 14:00 - 18:00 Voditelji: Dubravka Bjegović, članica Vijeća za tehnička područja Sveučilišta u Zagrebu Zlatko Kniewald, Prehrambeno-biotehološki fakultet, Zagreb 14:00 - 14:30 Melita Kovačević, prorektorica za znanost i tehnologiju, Sveučilište u Zagrebu 14:30 - 15:00 Ivan Pavić, rektor Sveučilišta u Splitu 15:00 - 15:30 Mateo Milković, rektor Sveučilišta u Dubrovniku 15:30 - 16:00 Gordana Kralik, rektorica Sveučilišta u Osijeku 16:00 - 16:30 Stanka za kavu 16:30 - 17:00 Vedran Mornar, dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Zagreb 17:00 - 17:30 Damir Šljivac, prodekan za nastavu Elektrotehničkog fakulteta, Osijek 17:30 -18:00 Alessandro Pane, direktor Instituta za telekomunikacije Ericsson Nikola Tesla d.d., Zagreb
Objavljeno: 17.11.2007
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: HATZ