Učitavanje video playera...
00:13:29
sys.trek 2016 - systemd u praksi
Implementacija systemd-a je sve veća, a samim time raste potreba za znanjem o systemd-u i njegovim korištenjem za uspješno administriranje linux baziranog operacijskog sustava. Ovim predavanjem se nastoje definirati osnovne radnje potrebne za administriranje i praćenje OS-a.
Objavljeno: 23.11.2016
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: sys.trek 2016, CUC 2016