Učitavanje video playera...
00:10:39
CUC 2016 - Siguran put do škole uz pomoć slobodne karte svijeta
Autori: Davor Šokac, OŠ Matije Petra Katančića Valpovo; Ivan Biuklija, OŠ Matije Petra Katančića Valpovo
Siguran put do škole uz pomoć slobodne karte svijeta
CUC 2016, Rovinj, 9. studenoga 2016.

Besplatne komercijalne geografske karte na Internetu ne pokrivaju sve dijelove svijeta jednako detaljno, ne omogućuju jednostavno ažuriranje i ograničene su po tome kako se smiju koristiti, zbog čega smo učenicima predstavili OpenStreetMap (http://osm.org), otvorenu kartu svijeta, odnosno „Wikipediju“ kartografije koju svatko može jednostavno dopuniti i ažurirati. Učenike smo upoznali prednostima ovog projekta, pravima korištenja i načinima ispravnog prikupljanja podataka za unos u kartu. Kod prikupljanja podataka učenici su koristili svoje mobilne uređaje s GPS prijemnikom i odgovarajuće besplatne aplikacije, dok je za unos podataka bilo dovoljno osobno računalo s pristupom internetu. Učenici su snimili GPS tragove svoje ulice, kućne brojeve i točke od interesa, te su prikupljene podatke unijeli u OpenStreetMap. Projekt nije ograničen na ucrtavanje ulica i kuća učenika koji su trenutno uključeni u projekt, već će se kontinuirano provoditi kako bi podaci za naš grad u svakome trenutku bili ažurni i potpuni jer predstavljaju osnovni preduvjet za ostvarivanje planiranog povezanog programa obrazovanja za sigurno sudjelovanje u prometu u sklopu UN-ova Desetljeća sigurnosti cestovnog prometa. Ovakvim projektima nastavu informatike u osnovnim školama učinit ćemo atraktivnijom, a sami učenici ponijet će više korisnih znanja i vještina koje će moći primijeniti tijekom nastavka školovanja i kasnije u životu.
Objavljeno: 27.11.2016
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: CUC 2016