Učitavanje video playera...
05:44:42
16. konferencija medicinskih sestara i tehničara
Zdravstveno veleučilište organizira 16. konferenciju medicinskih sestara i tehničara i 2. konferenciju zdravstvenih profesija u Opatiji od 20. do 21. ožujka 2017. Naziv konferencije je „Povezivanje obrazovanja i najbolje prakse“. Domaći i međunarodni stručnjaci iz različitih područja zdravstva iznijet će nove spoznaje, razmišljanja, i ponuditi razmjenu iskustva sa sudionicima Konferencije. Naglasci konferencije bit će usmjereni ka kvalitetnijem i efikasnijem obrazovanju, te unaprjeđenju i razvoju djelatne prakse u području zdravstvene skrbi. Dinamika društvenih i tehnoloških promjena kao i suvremenih znanstvenih spoznaja otvara nove i bolje mogućnosti odgovora na izazove vezane uz očuvanje i unapređenje zdravlja. Istodobno se nameće potreba brzog i učinkovitog učenja te korištenja najboljih postupaka u svakidašnjoj praksi i profesionalnim aktivnostima. Kako bi uspjeli slijediti trendove kvalitetnih promjena u obrazovanju i njihovu primjenu u praksi potrebna je intenzivna razmjena znanja i iskustava čim većeg broja kompetentnih stručnjaka. Zbog svega navedenog pozivamo Vas na aktivno uključivanje u rad Konferencije i svojim znanjima pridonesete boljem obrazovanju i razvoju najbolje prakse zdravstvene skrbi. Program Konferencije će uključivati različite sadržaje iz područja obrazovanja i svakodnevne zdravstvene prakse, a sadržajno posebno ističemo tri tematske cjeline: MEĐUODNOS OBRAZOVANJA I NAJBOLJE PRAKSE OBRAZOVANJE I ZDRAVSTVO PRILAGOĐENO DRUŠTVENIM PROMJENAMA PREDIKTORI KVALITETNE ZDRAVSTVENE SKRBI SLOBODNE TEME
Objavljeno: 02.05.2017
Unutar kategorije: Obrazovanje
VoD paketi: Ostala događanja, CNC