Učitavanje video playera...
00:25:10
20 Zdravstvena pismenost
Antonela Czwyk Marić, Agencija za odgoj i obrazovanje - Podružnica Split: „Zdravstvena pismenost“ Više od 40 godina UNESCO slavi Međunarodni dan pismenosti 9.rujna podsjećajući da je to ljudsko pravo i temelj svih učenja a posebno cjeloživotnog učenja koje svakom pojedincu osigurava bolji i kvalitetniji život. Pismenost nije jednoznačna i treba je promatrati kao sklop niza pojedinačnih pismenosti. Osnovno shvaćanje pismenosti prvenstveno podrazumijeva kompetencije u području čitanja, pisanja i računanja. PISA pak pojam suvremene pismenosti vidi kao sposobnost primjene znanja i vještina iz ključnih predmetnih područja i provodi istraživanja sa učenicima iz 65 zemalja svijeta kroz tri osnovna područja procjene: čitalačka pismenost, matematička pismenost i prirodoslovlje. Za pojedince, obitelji i društva pismenost je instrument osnaživanja koji pozitivno utječe na zdravlje, prihode i odnose sa svijetom. U području obrazovanja, ekonomije, očuvanja zdravlja, reprodukcije i ravnopravnosti spolova jasne su brojne koristi vezane uz podizanje razine pismenosti. Sve više prevladava i shvaćanje da pismenost nema jednu, već više dimenzija te osim opće pismenosti, govorimo i o raznim drugim vrstama pismenosti: digitalna, matematička, znanstvena, kulturalna, informacijska, financijska, tehnička, medijska, ekološka, zdravstvena …. pa su se u globaliziranim društvima pojavili i drugi načini razumijevanja „pismenosti“ ili „literacies“. Europsko istraživanje o zdravstvenoj pismenosti (2013) utvrdilo je da značajan broj odraslih u Europi ima lošu zdravstvenu pismenost a slabe kompetencije u zdravstvenoj pismenosti rezultiraju manje zdravim izborima, siromašnim zdravljem i hospitalizacijom. Zato je EPALE u fokusu svog zanimanja i istraživanja istaknuo temu zdravstvene pismenosti kroz niz zanimljivih objava i korisnih resursa. Ističe se važnost zdravstvene pismenosti posebice za ranjive skupine kao što su starije osobe, manjine i osobe s niskim dohotkom ili stupnjem obrazovanja.
Objavljeno: 07.03.2018
Unutar kategorije: Obrazovanje
VoD paketi: E-medica 2018.