Učitavanje video playera...
00:21:56
39 Učenička procjena nastavnih aktivnosti u strukovnim predmetima u zanimanju...
Marina Šostarić, Medicinska škola Bjelovar: „Učenička procjena nastavnih aktivnosti u strukovnim predmetima u zanimanju medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege“ Nastavna aktivnost je složena djelatnost učenika u stjecanju znanja, razvijanju vještina i usvajanju odgojnih vrijednosti. Suvremeno školstvo danas se temelji na organiziranju nastavnih aktivnosti koje su inovativne, koje ne ograničavaju razvoj osobnosti učenika i pri čemu se teži da učenik uči tako da angažiranjem svojih ranijih iskustava rješava novonastalu situaciju u vlastitom spoznajnom prostoru. U tome se ogleda i obrazovanje budućih generacija medicinskih sestara, koje mora pružati jamstvo da je buduća medicinska sestra tijekom osposobljavanja stekla određeno znanje i vještine te da posjeduje kompetencije sukladne svome obrazovanju. Zato su važna proučavanja sudjelovanja učenika u nastavnim aktivnostima strukovnih predmeta te njihova vlastita percepcija osobnog sudjelovanja u toj nastavi. Cilj rada je utvrditi obilježja nastavnih aktivnosti strukovnih predmeta te utvrditi postoji li razlika u procjeni nastavnih aktivnosti s obzirom na spol učenika i prosječnu završnu ocjenu u prethodnom razredu. U istraživanje je bilo uključeno 250 učenika 4. i 5. razreda Medicinske škole Bjelovar i Škole za medicinske sestre Mlinarska u Zagrebu, smjer medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege. Temeljem provedenog istraživanja utvrđeno je da učenici nastavu strukovnih predmeta najčešće percipiraju kao interesantnu i izazovnu, u nešto manjoj učestalosti navode da im nastavne aktivnosti pružaju zadovoljstvo, dok im najmanje pružaju mogućnost izbora. Nema značajnijih razlika u percepciji nastavnih aktivnosti u odnosu na prosječnu završnu ocjenu iz prethodnog razreda, dok značajno veće slaganje s tvrdnjama koje se odnose na mogućnost izbora imaju mladići u odnosu na djevojke.
Objavljeno: 07.03.2018
Unutar kategorije: Obrazovanje
VoD paketi: E-medica 2018.