Učitavanje video playera...
00:11:05
40 Hrvatski jezik u strukovnom kurikulumu
Aleksandra Vidoša i Irena Crkvenac, Škola za medicinske sestre Vrapče: „Hrvatski jezik u strukovnom kurikulumu“ U Direktivi 2005/36/EC Europskog parlamenta i vijeća o priznavanju stručnih kvalifikacija za pristupanje izobrazbi za medicinske sestre opće njege zahtjeva se završetak općeg obrazovanja od deset godina (Članak 31. stavak 1. Direktiva 2005/36/EC). Satnica obrazovanja u izobrazbi medicinskih sestara opće njege obuhvaća i najmanje tri godine studija, odnosno 4600 sati teoretske i kliničke izobrazbe, gdje na teoretski dio otpada najmanje jedna trećina, a na trajanje kliničke izobrazbe najmanje jedna polovina minimalnog trajanja izobrazbe (Članak 31. stavak 3. Direktiva 2005/36/EC). Nakon nekoliko uvida od strane Europske unije, 2006. i 2008. gdje je utvrđeno kako ne postoji desetogodišnji općeobrazovni program prije pristupanja izobrazbi za medicinsku sestru opće njege krenuo je od školske godine 2010./11. petogodišnji program koji i sada izvodimo u 23 škole u Republici Hrvatskoj. S obzirom da strukovno obrazovanje treba osigurati stjecanje znanja, vještina i kompetencija važnih za tržište rada, i osigurati napredak u daljnjem obrazovanju kao i ostalih kompetencija važnih za daljinji profesionalni i osobni razvoj kao i cjeloživotno učenje, namjera predavanja je prikazati potrebe polaznika, potencijalne teškoće kao i mogućnosti za unaprjeđenje u obrazovanju budućih zdravstvenih profesionalaca.
Objavljeno: 07.03.2018
Unutar kategorije: Zabava
VoD paketi: E-medica 2018.