Učitavanje video playera...
00:59:11
Webinar - Kako organizirati OneNote razrednu bilježnicu
Webinar u organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja. U ovom webinaru ćete naučiti kako raditi u OneNote bilježnici za predmete i surađivati s učenicima na zadacima i projektima: •kako se kreira bilježnica za predmete •kako se kreira tim i zadaju zadaci •praćenje izvršavanja zadataka •kreiranje/upotreba predložaka za edukacijske materijale •primjeri projekata iz raznih predmeta
Objavljeno: 27.12.2018
Unutar kategorije: Obrazovanje
VoD paketi: MZO