Učitavanje video playera...
01:37:35
Martinjak: Enumerativna kombinatorika 2019-01-29 ~ 10-32
10. predavanje. Dokaz Ciucu-Krattenthalerovog teorema.
Objavljeno: 06.03.2019
Unutar kategorije: Obrazovanje
VoD paketi: