Učitavanje video playera...
01:32:14
DORS/CLUC 2019 - Otvoreni kurikulum za otvorene i slobodne alate i programe
DORS/CLUC 2019 -------- Otvoreni kurikulum za otvorene i slobodne alate i programe - Vesna Anđelić, Saida Deljac, Lidija Kralj, Predrag Pale, Silvana Svetličić and Fran Zekan
Objavljeno: 29.04.2019
Unutar kategorije: Obrazovanje
VoD paketi: DORS/CLUC 2019