Učitavanje video playera...
01:02:05
TeachMeet, webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme
U ovom webinaru, Nataša Ljubić Klemše i Arjana Blažić predstavit će TeachMeet, format neformalnoga stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih stručnjaka. Bit će prikazan dosadašnji pregled TeachMeet susreta organiziranih na međunarodnoj i nacionalnoj razini s posebnim osvrtom na susrete organizirane u virtualnom okružju. Sudionici će se upoznati s mogućnostima sudjelovanja na TeachMeetu te s načinima dijeljenja primjera dobre prakse s kolegama.
Objavljeno: 10.05.2019
Unutar kategorije: Obrazovanje
VoD paketi: MZO