Učitavanje video playera...
00:21:24
CUC2019 - Periodni sustav pametnih telefona
CUC2019 - Na granici mogućega

Periodni sustav pametnih telefona - Kristina Kristek; Sanja Pavlović Šijanović; Karolina Dvojković
Objavljeno: 27.11.2019
Unutar kategorije: Obrazovanje
VoD paketi: CUC 2019