Učitavanje video playera...
00:56:31
Razvoj prirodoznanstvenih kompetencija učenika u području kemije
Prirodoznanstvene kompetencije u kemiji su više od pukog praktičnog rada bilo u smislu pokusa, izrade plakata ili rješavanja zadataka. U sklopu njih učenici primjenjuju stečeno znanje na novim poljima i zadacima, ali i grade temelj za cjeloživotno učenje. Predavačica: Andreja Kakša, Osnovna škola Bartula Kašića
Objavljeno: 21.01.2020
Unutar kategorije: Obrazovanje
VoD paketi: MZO