Učitavanje video playera...
00:20:30
Glazbena umjetnost 4. r SŠ - Staro i novo (rekomponiranje)
Glazbena umjetnost 4. r SŠ - Staro i novo (rekomponiranje) Autor: Tomislav Seletković https://bit.ly/BachPreludij Johann Sebastian Bach: Suita za violončelo, br. 1 u G-duru BWV 1007, 1. stavak: Preludij https://bit.ly/BachGregson Peter Gregson: Bach Recomposed: Preludij https://bit.ly/Hildegard1 Hildegard iz Bingena: O beata infantia https://bit.ly/Beatainfantia Stevie Wishart: O beata infantia alio modo https://bit.ly/Proljeće Antonio Vivaldi: Koncert za violinu i gudački orkestar op. 8, br. 1. u E-duru, Proljeće, 1. stavak: Allegro https://bit.ly/MaxSpring1 Max Richter: Spring 1 https://bit.ly/StaroNovoGU zadatak.
Objavljeno: 11.05.2020
Unutar kategorije: Obrazovanje