Učitavanje video playera...
01:20:01
CUC 2020 - E. Rakovac Bekeš, I. Štiglec - AR i EyeJack app
CUC 2020 - Ella Rakovac Bekeš; Ivana Štiglec - Drugačiji radni listići – AR i EyeJack app
Objavljeno: 05.11.2020
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: CUC - radionice