Učitavanje video playera...
01:07:27
Šiftar - Linearna algebra 2 - predavanje 12 - 2. sat
Invarijantni potprostor. Hamilton-Cayleyev teorem. Adjungirani operator (Sažetak),
Objavljeno: 22.01.2021
Unutar kategorije: Obrazovanje