Učitavanje video playera...
01:29:51
CARNET radionica: "Kako pronaći i koristiti e-Škole digitalne sadržaje?"
Virtualna radionica "Kako pronaći i koristiti e-Škole digitalne sadržaje" predstavljat će e-Škole digitalne sadržaje za učenje i poučavanje odnosno skup sadržaja od kojih su neki namijenjeni nastavnicima, a neki učenicima. Temeljeni su na predmetnim kurikulumima i kurikulumima međupredmetnih tema i omogućuju postizanje odgojno-obrazovnih ishoda nastavnih predmeta i odgojno-obrazovnih očekivanja međupredmetnih tema. Polaznici će nakon virtualne radionice moći objasniti razliku e-Škole digitalnih sadržaja, moći će ih samostalno pronaći i opisati mogućnosti njihovog korištenja. Voditeljica virtualne radionice je Maja Quien koja radi u CARNET-u, bavi se edukacijom i podrškom za primjenu digitalnih tehnologija u obrazovanju te razvojem digitalnih sadržaja.
Objavljeno: 29.03.2021
Unutar kategorije: Obrazovanje
VoD paketi: CARNET