Učitavanje video playera...
00:16:41
Tjelesna i zdravstvena kultura 7.r OŠ - Primanje lopte podlaktično naprijed-naza
Tjelesna i zdravstvena kultura 7.r OŠ - Primanje lopte podlaktično naprijed-nazad simulacija bez lopte, Simulacija bloka sa skokom uz mrežu, Društveni ples latino Autor: Ljiljana Hanžek Godišnji izvedbeni kurikulum: https://mzo.gov.hr/vijesti/okvirni-godisnji-izvedbeni-kurikulumi-za-nastavnu-godinu-2020-2021/3929
Objavljeno: 02.09.2021
Unutar kategorije: Obrazovanje