Učitavanje video playera...
00:03:24
Izrada dig. sadržaja za potrebe praćenja i vrednovanja u alatu LearningApps
Videouputa o uporabi digitalnog alata za praćenje i vrednovanje. Sadržaj videa je na srednjoj razini digitalnih kompetencija iz područja Digitalni izvori i materijali. Video je nastao u sklopu CARNET-ovog projekta e-Škole (II. faza) u okviru programa obrazovanja za razvoj digitalnih kompetencija.
Objavljeno: 04.07.2022
Unutar kategorije: Obrazovanje