Učitavanje video playera...
00:04:22
Izvori informacija u digitalnom okruženju
Animirani video o izvorima informacija u digitalnom okruženju. Sadržaj videa je na početnoj razini digitalnih kompetencija iz područja Profesionalni angažman. Video je nastao u sklopu CARNET-ovog projekta e-Škole (II. faza) u okviru programa obrazovanja za razvoj digitalnih kompetencija.
Objavljeno: 13.07.2022
Unutar kategorije: Obrazovanje