Učitavanje video playera...
00:03:35
Napredno pretraživanje informacija na internetu
Animirani video o strategijama pretraživanja i o naprednom pretraživanju na internetu. Sadržaj videa je na srednjoj razini digitalnih kompetencija iz područja Profesionalni angažman. Video je nastao u sklopu CARNET-ovog projekta e-Škole (II. faza) u okviru programa obrazovanja za razvoj digitalnih kompetencija.
Objavljeno: 13.07.2022
Unutar kategorije: Obrazovanje