Učitavanje video playera...
00:24:38
CUC2022 - Novosti iz sustava AAI@EduHr - Autentikacija kao element sigurnosti
CUC2022 (CARNET User Conference)

Novosti iz sustava AAI@EduHr - Autentikacija kao element sigurnosti
Dubravko Penezić, Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar - Srce; Mijo Đerek, Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar - Srce
Objavljeno: 07.11.2022
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: CUC 2022