Učitavanje video playera...
01:32:17
CUC2022 - Izvanškolske STEM prilike za učenike
CUC2022 (CARNET User Conference)

Okrugli stol: Izvanškolske STEM prilike za učenike
Una Pale, Swiss Federal Institute of Technology Lausanne; Lucija Relić, Mladi nadareni matematičari "Marin Getaldić", PMF Zagreb; Mislav Brnetić, Mladi nadareni matematičari "Marin Getaldić", PMF Zagreb; Tomislav Jagušt, UniZG, FER; Ana Sović Kržić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva; Mario Borna Mjertan, UniZG, PMF-MO; Marko Radolović , Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb; Petar Čuček , Znanstveni edukacijski centar Višnjan; Magdalena Živković, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
Objavljeno: 21.11.2022
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: CUC 2022