Učitavanje video playera...
01:25:54
CUC2022 - Podcasti i blogovi kao edukacijski medij
CUC2022 (CARNET User Conference)

Okrugli stol: Podcasti i blogovi kao edukacijski medij
Una Pale, Swiss Federal Institute of Technology Lausanne; Deni Nurkić, Unizg, PMF, Fizički odsjek, RH; Dario Bojanjac, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva; Laura Busak, PMF Fizički odsjek, Zagreb
Objavljeno: 21.11.2022
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: CUC 2022