Učitavanje video playera...
00:03:31
ChemSketch - dig. alat za crtanje strukturnih formula i kemijskih jednadžbi
Videoupute o digitalnom alatu za crtanje strukturnih formula i kemijskih jednadžbi. Sadržaj videa je na visokoj razini digitalnih kompetencija iz područja Digitalni izvori i materijali. Video je nastao u sklopu CARNET-ovog projekta e-Škole (II. faza) u okviru programa obrazovanja za razvoj digitalnih kompetencija.
Objavljeno: 10.01.2023
Unutar kategorije: Obrazovanje