Učitavanje video playera...
00:14:04
FJ 6_2_2 Učionica iz snova
U ovoj videolekciji učenici će ponoviti i usvojiti jezične sadržaje potrebne za opisivanje učionice, učioničke opreme i odnosa predmeta u prostoru. U uvodnom se dijelu učenici uz pomoć 3D prikaza upoznaju sa leksikom potrebnim za opis učionice. Nakon toga sudjeluju u didaktičkoj igri tijekom koje povezuju slikovni prikaz sa značenjem učioničkog predmeta. U drugom dijelu poučavatelj vodi učenike kroz zadatak čitanja s razumijevanjem te ih navodi na korištenje nekih strategija slušanja kako bi uspješnije razumjeli pisani tekst na temu opisa učionice. Slijedi nekoliko zadataka u kojima se provjerava razumijevanje teksta i vokabulara vezanog uz opis učionice, a poučavatelj posebnu pažnju pridaje jezičnim sadržajima potrebnim za opis odnosa predmeta unutar razreda. Učenici u trećem dijelu videolekcije slušaju zvučni zapis koji opisuje jednu od dvije učionice koje se vide na ekranu te biraju koja od te dvije učionice predstavlja točan opis učionice. Nakon toga, učenici sudjeluju u vođenom razgovoru s poučavateljem te odgovaraju na njegova pitanja koja su vezana uz drugu učionicu (onu koja nije opisana u zvučnom zapisu). Na kraju ovog segmenta, učenici sudjeluju u složenoj didaktičkoj igri čiji je cilj razumijevanje uputa koje daje poučavatelj, odnosno točno smještanje predmeta u prostoru. U završnom dijelu lekcije, pomoću interaktivnih zadataka provjerava se ostvarenost zadanih ishoda.
Objavljeno: 09.03.2023
Unutar kategorije: Obrazovanje
VoD paketi: