Učitavanje video playera...
00:19:07
FJ 7_1_3 Jeste li ikada bili u Monaku?
U ovoj interaktivnoj videolekciji obrađuje se kneževina Monako. Učenici slušaju dijalog na temu Monaka i provjerava se razumijevanje tog teksta kroz nekoliko interaktivnih zadataka. Uspoređuju se kulturološke posebitosti Monaka i Hrvatske s naglaskom na oblik vladavine (republika, monarhija). U drugom se segmentu obrađuju jezični sadržaji potrebni za traženje i davanje uputa u smjeru (tourne à gauche, tourne à droite, continue tout droit). Učenici zatim u složenoj didaktičkoj igri koriste usvojene sadržaje kako bi točno odgovorili na pitanja. U lekciji se obrađuju i različiti načini za traženje značenja nepoznatih riječi na stranom jeziku (dvojezični rječnik, jednojezični rječnik, pretraživanje interneta), nakon čega učenici samostalno moraju pronaći prijevod jednog pojma (le prince souverain) na način koji smatraju najučinkovitijim. Na kraju lekcije nalazi se vrednovanje kroz koje se provjerava usvojenost obrađenih sadržaja.
Objavljeno: 09.03.2023
Unutar kategorije: Obrazovanje
VoD paketi: