Učitavanje video playera...
00:02:07
1999. TrainTheTrainers
Pokrenut 1998, no uglavnom realiziran 1999. (prvi ciklus predavanja je održan u sijeènju 1999.) CARNet je pokrenuo predavanja za predavaèe, tj. sustav "Training the Trainers". Training the Trainers namijenjen je obrazovanju predavaèa za poduèavanje krajnjih korisnika u korištenju informacijskih tehnologija. Više o samom projektu te kako se možete i Vi ukljuèiti u teèajeve za predavaèe, pogledajte na web stranicama o teèajevima u CARNet-u.
Objavljeno: 04.12.2007
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: CARNet povijest