Učitavanje video playera...
00:02:03
2002 Prezentacija sustava videokonferencija - FOI, Varaždin
Predstavljanje CARNet-ova sustava videokonferencija na Fakultetu organizacije i informatike (FOI) u Varaždinu 21. sijeènja, 2002. Prof.dr.sc Leo Budin s Fakulteta elektrotehnike i raèunarstva (FER) u Zagrebu održao je predavanje studentima na FOI-u predavanje na kolegiju "Operacijski sustavi" putem CARNet-ova sustava ATM videokonferencija.
Objavljeno: 04.12.2007
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: CARNet povijest