Učitavanje video playera...
03:34:08
II kongres znanstvenika - Rad po tematskim cjelinama (6/7)
Drugi kongres hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva Split, 7. - 10. svibnja 2007. *** Srijeda, 9. svibnja 2007. - Ekonomski fakultet, Split *** Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa organiziralo je Drugi kongres hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva, koji je održan u Splitu od 7. do 10. svibnja 2007. Drugi kongres nastavak je nastojanja u povezivanju i umrežavanju hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva započetih na Prvome kongresu održanom od 15. do 19. studenoga 2004. u Zagrebu i Vukovaru, te njihovom učinkovitijem uključivanju u izgradnju Hrvatske kao društva utemeljena na znanju. Zadaća Kongresa bilo je postavljanje osnova za ugradnju znanja i istraživanja u sustavni okvir znanstvenoga, gospodarskog, kulturnog i političkog razvoja Hrvatske. Rad na Kongresu, koji je okupio više od 500 hrvatskih znanstvenika iz cijeloga svijeta te 250 predstavnika akademske zajednice i gospodarstva, bio je organiziran u pet tematskih cjelina vezanih uz sudjelovanje hrvatskih znanstvenika u europskim i međunarodnim projektima, suradnju između znanosti i gospodarstva, razvoj znanstvenih institucija, oblikovanje strateškoga okvira razvoja znanosti do 2010. godine te privlačenje pozornosti medija na znanstvene teme i istraživanja. Tijekom Kongresa izrađene su temeljne smjernice, upute i konkretni akcijski planovi razvoja Hrvatske, kao društva utemeljenog na znanju, za razdoblje do 2010. godine. Potpisivanjem zajedničke izjave održana je svečanost zatvaranja Drugoga kongresa hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva. Zajedničku izjavu potpisali su ministar znanosti, obrazovanja i športa prof. dr. sc. Dragan Primorac, predsjednik Nacionalnoga vijeća za znanost prof. dr. sc. Krešimir Pavelić, predsjednik Nacionalnoga vijeća za visoko obrazovanje prof. Frane Parać te rektori svih sedam hrvatskih sveučilišta.
Objavljeno: 05.12.2007
Unutar kategorije: CARNET