Učitavanje video playera...
00:51:33
THECUC 2023 – Kako ćemo vrednovati online studije?
THECUC 2023 – Kako ćemo vrednovati online studije?

Kako ćemo vrednovati online studije?
Danijela Horvatek Tomić, Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Croatia; Alen Host, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Croatia; Marina Grubišić, Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Croatia; Vedrana Vojković Estatiev, Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Croatia; Martina Lončar, Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Croatia; Sandra Kučina Softić, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu, Croatia
Objavljeno: 20.11.2023
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: THECUC 2023