Učitavanje video playera...
00:20:37
THECUC 2023 – ISeVO - Izgradnja Informacijskog sustava evidencija
THECUC 2023 – ISeVO - Izgradnja Informacijskog sustava evidencija u visokom obrazovanju

ISeVO - Izgradnja Informacijskog sustava evidencija u visokom obrazovanju
Nadža Milanović, Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar (Srce), Croatia; Igor Vuković, Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar (Srce), Croatia; Dominik Milošević, Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar (Srce), Croatia; Mia Puriš, Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar (Srce), Croatia; Iva Družin, Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar (Srce), Croatia
Objavljeno: 22.11.2023
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: THECUC 2023