Učitavanje video playera...
01:05:29
THECUC 2023 – Inkluzivno visoko obrazovanje
THECUC 2023 – Inkluzivno visoko obrazovanje

Inkluzivno visoko obrazovanje
Klara Popčević, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet; Sveučilište u Zagrebu, Croatia; Jasmina Ivšac Pavliša, Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, Croatia; Denis Marijon, Hrvatski savez udruga mladih i studenata s invaliditetom, Croatia; Ivana Sučić Šantek, Sveučilište u Zadru
Objavljeno: 24.11.2023
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: THECUC 2023