Učitavanje video playera...
00:27:43
C2 Aco Dmitrović - Računalna forenzika
Računalna forenzika na prvi pogled je tehnička disciplina, specijalizacija koja traži detaljna znanja iz nekolicine struka: poznavanje mreže i mrežnih protokola, operacijskih sustava, datotečnih sustava, poznavanje načina na koji napadači prikupljaju podatke izvršavaju napade itd. Za toj posao potrebno je veliko iskustvo, moć zapažanja, pronicljivost. No sve te vještine još ne iscrpljuju svojstva dobrog forenzičara. Da bi profesionalno obavio svoj posao, potrebne su mu s jedne strane socijalne vještine, jer će biti u dodiru ne samo s računalima već i sa ljudima koji ih administriraju i koriste, a druge strane neophodno je poznavanje zakonske regulative i sudske prakse. Naime forenzičar se može naći u ulozi vještaka koji će biti pozvan da svjedoči u sudskom procesu. Suprotna strana u procesu nastojati će posijati sumnju u rezultate istrage, a može dovesti i svog vještaka koji će sa stručnog stanovišta temeljito provjeriti način na koji je istraga provedena i nastojati pobiti dokaze koji inkriminiraju optuženog.
Objavljeno: 10.12.2007
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: Tematska cjelina C, CNC