Učitavanje video playera...
00:18:10
CUC 2010 - Goran Matanović - Primjena otvorenih rješenja u sustavima za elektroničku naplatu
Point-Of-Sale (POS) terminali u većini slučajeva predstavljaju početnu točku izvršavanja elektroničkih transakcija. Troškovi razvoja te cijena POS terminala mogu su znatni, iz čega se u zadnje vrijeme sve više pribjegava korištenju otvorenih riješenja prilikom dizajniranja softverskih platformi POS uređaja. Ovaj rad prikazuje da je moguće ostvariti znatne uštede (u novcu i vremenu) korištenjem otvorenog koda kao temelj za razvoj softverske platforme POS terminala, a bez da se pritom naruši sigurnost okoline u kojima se izvršavaju tradicionalno osjetljive elektroničke transakcije.
Objavljeno: 16.11.2010
Unutar kategorije: CARNET