Učitavanje video playera...
00:23:48
Sistematizacija, postoci - 2. dio - tekstualni zadaci
U ovoj lekciji rješavamo zadatak sa puno podzadataka, s tim da se svaki zadatak rješava na "svoj način".Na jednom su parkiralištu bili parkirani automobili, autobusi, kamioni, motocikli i bicikli. Ukupno je bilo 511 vozila.a) 73.4% vozila bili su automobili. Koliko je tu automobila bilo?b) Na parkiralištu su bila 33 autobusa. Koliki postotak od svih vozila su činili autobusi?c) 12 motocikala je imalo domaću registraciju, a to je bilo 70.6% svih motocikala. Koliko je motocikala bilo na parkiralištu?d) 33 kamiona su imala priklice, a ostatak, 31.25% ih nisu imali. Koliko je (ukupno) kamiona bilo na parkiralištu?e) Koristeći podatke iz prethodnih zadataka, izračunaj koliko je bicikala bilo na parkiralištu.f) Kakav je broj parkiranih automobila u odnosu na broj parkiranih autobusa? Izrazi postotkom!g) Taj dan je na parkiralištu bilo za 12% manje vozila nego dan prije. Koliko je vozila bilo na parkiralištu prethodnog dana?h) Dnevna karta za parkiranje automobila je za 33.3% skuplja od dnevne karte za motocikle. Karta za motocikle dođe 15 kn. Kolika je za aute? Mnoštvo materijala za nastavu matematike: http://www.antonija-horvatek.from.hr/ .Svi moji edukativni filmovi: http://www.antonija-horvatek.from.hr/video/matematicki-video.htm .
Objavljeno: 29.05.2013
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: Antonija Horvatek