Učitavanje video playera...
00:23:43
Zadaci sa zagradama (i kvadriranjem)
U ovoj lekciji pojašnjavamo kako rješavamo zadatke u kojima imamo zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje, kvadriranje i zagrade.Redoslijed računanja:1. izrazi u zagradama,2. kvadriranje,3. množenje i dijeljenje,4. zbrajanje i oduzimanje.Ako unutar zagrada imamo više računskih operacija (kod rješavanja gore navedenog 1. koraka), unutar zagrada vrijedi isti redoslijed kao i inače, dakle:1. kvadriramo,2. množimo i dijelimo,3. zbrajamo i oduzimamo.S druge strane, ako imamo zagrade unutar zagrada, onda kao i do sad rješavamo od unutarnjih zagrada prema vanjskima, dakle prvo onu najmanju itd.Rješavamo zadatke:a) (5+8)^2 ,b) 5^2 + 8^2,c) (5-8) ^2 ,d) -5^2 - (-8) ^2,e) ( 6^2 - 5^2 ) ^2 ,f) - ( 5 - 16 ) ^2 ,g) (6 - 4^2) * (3^2 - 32) ,h) 2 - ( 4 - 3^2 * 6 ) : ( 100 : 2^2 ) ,i) [ 7^2 - ( -11 + 8 ) ^2  ] ^2 ,j) { -8 * [ 359 - (-19) ^2 ] ^2 + 20 } ^2 ,k) ( 1/2 - 2/3 ) ^2 * 6/5 - 1 / (3^2) : 5/9,l) (2/3) ^2  /  (4/5) ^2m) (7-20) ^2 ,n) - 16^2 - (-4) ^2 ,o) 10 - (12-27) ^2 ,p) (-3) ^2 - ( 2^2 - 6 - 3^2 ) ^2 : 11 ,r) -2 - [ (3*6) ^2 - 80 * (-2) ^2 ] ^2 ,s) 1 - { -1 - [ -1 - (-1 - 1^2) ^2 ] ^2 - 2^2 } ^2 . Mnoštvo materijala za nastavu matematike: http://www.antonija-horvatek.from.hr/ .Svi moji edukativni filmovi: http://www.antonija-horvatek.from.hr/video/matematicki-video.htm .Srodni izrazi:kvadriranje, kvadrirati, kvadrati, kvadrat,redoslijed računskih operacija,zadaci sa zagradama, zadaci sa zagradama i kvadriranjem, zagrade, zgrade unutar zagrada,okrugle zagrade, uglate zagrade, vitičaste zagrade,zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje, kvadriranje,cijeli brojevi, razlomci, decimalni brojevi.
Objavljeno: 24.09.2013
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: Antonija Horvatek