Učitavanje video playera...
00:54:44
Anatomija otoka 2013. - Boris Čargo - Urbanizam antičke Ise (Issa) - početak planirane gradnje u Hrv
U tekstu se donose noviji podatci o urbanizmu i arhitekturi Ise (Issa) dobiveni na temelju rezultata najnovijih arheoloških istraživanja antičkog grada. Autor prvotno donosi povijest urbanističko – arhitektonskih istraživanja Ise, a zatim u tekstu raspravlja o položaju grada i njegovu rasteru, izgledu i tehnici zidanja novopronađenih objekata. Donose se podatci o veličini kuća, ulica i njihovom ritmičkom ponavljanju unutar grada, te iznose pretpostavke o veličini insula. Sve uspoređuje sa sličnim naseljima na našoj obali u Resniku, Traguriju (Tragurion), ali i onima na Sredozemlju; Olbia, Pomaricho Vecchio, Lattara. Iznosi se pretpostavka da Ankon ima sličnu unutarnju organizaciju i raspored objekata unutar grada.Na kraju se donosi plan grada s ucrtanim položajem pojedinih gradskih objekata koji svjedoče o njegovoj planskoj gradnji i organizaciji prostora.
Objavljeno: 01.10.2013
Unutar kategorije: CARNET