Učitavanje video playera...
00:15:54
Kako se riješiti zagrade? - Sistematizacija 2 - složenije
U prošloj lekciji prisjetili smo se kako se u algebarskim izrazima rješavamo zagrade, u raznim slučajevima (množenje zagrade sa zagradom, kvadriranje zagrade i dr.).U ovoj lekciji koristimo te postupke u složenijim zadacima.Rješavamo zadatke:1. Riješi se zagrada i sredi:a) ( 3a + 2b) * 6a - ( 3a - 2b )^2 ,b) ( 7ab )^2 - ( 1 - 7ab )^2,c) ( 4a + cd ) * ( 4a - cd ) - ( 4a + cd ) * 4a ,d) ( 5b - 4x ) * ( 6b + x ) - ( 2x + b )^2 ,e) ( c / 9 )^2 + ( x/2 + c/9 ) * ( x/2 - c/9 ) ,f) ( 4x - 7 ) * ( -5xy ) - ( 4x - 7 ) * ( -5x + y ) , a tu su i zadaci za vježbu. Mnoštvo materijala za nastavu matematike: http://www.antonija-horvatek.from.hr/ .Svi moji edukativni filmovi: http://www.antonija-horvatek.from.hr/video/matematicki-video.htm .Srodni izrazi:algebarski izrazi sa zagradama,kako se riješiti zagrade,kako srediti algebarski izraz,matematički zadaci sa slovima.
Objavljeno: 02.10.2013
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: Antonija Horvatek