Učitavanje video playera...
00:12:59
Obrat jednakosti kvadrata zbroja i kvadrata razlike
U jednoj od prethodnih lekcija naučili smo kako kvadriramo zbroj i razliku, te smo naučili tzv. "priču o prvom i drugom". Ta nam priča daje tročlani izraz, a^2 + 2ab + b^2. U ovoj lekciji pojašnjavamo kako iz takvog tročlanog izraza dobiti kvadrat zbroja ili razlike.Rješavamo zadatke:1. Napiši u obliku kvadrata:a)  x^2 y^2 - 10xyz + 25 z^2 ,b) 144 a^2 x^2 + 24 abx + b^2 ,c) 25/36 - 5abc + 9 a^2 b^2 c^2 ,d) 49 x^2 + 16 y^2 - 56xy,... Mnoštvo materijala za nastavu matematike: http://www.antonija-horvatek.from.hr/ .Svi moji edukativni filmovi: http://www.antonija-horvatek.from.hr/video/matematicki-video.htm .Srodni izrazi:kvadrat zbroja, kvadrat razlike, obrat, tročlani izraz, pretvori u kvadrat, pretvoriti u kvadrat, napisati u obliku kvadrata, zagrada na kvadrat, 8. razred .
Objavljeno: 09.10.2013
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: Antonija Horvatek