Učitavanje video playera...
00:12:58
Množenje potencija jednakih baza
U ovoj lekciji pojašnjavamo kako množimo potencije jednakih baza. Rješavamo zadatke:1. Napiši u obliku jedne potencije:a) 2^4 * 2^3,b) 5^19 * 5^30,c) 4^5 * 4^(-3),d) 5^(-6) * 5^(-3),e) 8^(-12) * 8^10,f) 6^9 * 6,g) 14^7 * 14 * 14,h) 8^2 * 8^3 * 8^(-10),i) 5^(-9) * 5^(-3) * 5^(-6),j) 3 * 3 * 3^3 * 3,...Napomena:Prema Nastavnom planu i programu (NPiP iz 2006. g.), u osnovnoj se školi više ne rade potencije općenito, već samo potencije broja 10 i računi s njima. Pri tom u NPiP-u ne piše jasno na koje se račune točno misli, a u različitim udžbenicima naići ćemo na različite tipove zadataka/računa.Stoga je teško ovaj dio odraditi u skladu s Programom, kad Program nije jasan, vremena u nastavi za napraviti sve nema dovoljno (ujedno se postavlja i pitanje što je to „sve"), a većinu računa niti nema smisla raditi tako istrgnuto od ostalih potencija. U ovim filmovima pokušala sam što cjelovitije pojasniti potencije (šire od NPiP-a), a ujedno i skrenuti pažnju na dijelove koji se odnose na potencije broja 10 (da obuhvatim što propisuje NPiP, iako mi tako istrgnuto nema smisla).Vi si uzmite što Vam treba.Citat iz NPiP-a:"Potencije s bazom 10Ključni pojmovi: potencija, baza potencije, eksponent potencije, potenciranje.Obrazovna postignuća: potencirati broj 10 prirodnim eksponentom; potencirati broj 10 cjelobrojnim eksponentom; računati s potencijama s bazom 10. "To je sve što o potencijama u NPIP-u piše. Mnoštvo materijala za nastavu matematike: http://www.antonija-horvatek.from.hr/ .Svi moji edukativni filmovi: http://www.antonija-horvatek.from.hr/video/matematicki-video.htm .Srodni izrazi:umnožak potencija,umnožak potencija jednakih baza,umnožak potencija jednakih osnovica,bazu prepišemo, eksponente zbrojimo.
Objavljeno: 04.11.2013
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: Antonija Horvatek