Učitavanje video playera...
00:11:33
Bojanje - razlomci - 1. dio (pravi razlomci)
U ovoj lekciji pojašnjavamo kako obojati dio lika ako je taj dio zadan razlomkom. Rješavamo zadatke:Oboji:a) 1/5 pravokutnika,b) 2/3 kruga,c) 5/7 kvadrata,d) 8/20 pravokutnika,e) 1/11 paralelograma,f) 2/5 kruga,...Uočimo da u svim zadanim razlomcima imamo brojnik koji je manji ili jednak nazivniku. Slučajeve kad je brojnik veći od nazivnika, pojasnit ćemo u jednoj od sljedećih lekcija.Mnoštvo materijala za nastavu matematike: http://www.antonija-horvatek.from.hr/ .Svi moji edukativni filmovi: http://www.antonija-horvatek.from.hr/video/matematicki-video.htm .Srodni izrazi:razlomci, razlomak,bojanje,bojanje dijela lika zadanog razlomkom,kako obojati dio lika zadan razlomkom,kako obojati dio kruga,kako obojati dio pravokutnika,5. razred
Objavljeno: 12.03.2014
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: Antonija Horvatek