Učitavanje video playera...
00:37:19
Webinar 16 (26.01.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Snimka webinara za nastavnike informatike Ličko-senjske županije o novom među-predmetnom kurikulu u među-predmetnoj temi informacijske i komunikacijske tehnologije u osnovnoj školi za osam predmeta (hrvatski jezik, matematika, fizika, kemija, biologija, engleski jezik, povijest i geografija) od 5. do 8. razreda, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima za svaki od osam navedenih predmeta od 5. do 8. razreda te o priručniku za implementaciju nastalog kurikula i digitalnih nastavnih materijala u nastavu.
Objavljeno: 26.01.2015
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: Webinari