Učitavanje video playera...
01:04:23
Webinar 26 (02.02.2015.) o među-predmetnom kurikulu, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima
Snimka webinara za učitelje povijesti i geografije o novom među-predmetnom kurikulu u među-predmetnoj temi informacijske i komunikacijske tehnologije u osnovnoj školi za osam predmeta (hrvatski jezik, matematika, fizika, kemija, biologija, engleski jezik, povijest igeografija) od 5. do 8. razreda, interaktivnim digitalnim nastavnim materijalima za povijest i geografija od 5. do 8. razreda te o priručniku za implementaciju nastalog kurikula i digitalnih nastavnih materijala u nastavu.
Objavljeno: 02.02.2015
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: Webinari